Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 25 maart 2019.

Ook het Sociaal Verhuurkantoor maakt een nieuwe start

Op 12 maart vond - naar jaarlijkse traditie - de Algemene Vergadering plaats van het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg. Het werd een bijzondere editie, met talrijk opgekomen leden.

Omdat de algemene vergadering vooral is samengesteld uit vertegenwoordigers van de pas verkozen OCMW’s verzamelden vele nieuwe gezichten in de patio van het Neerpelter gemeentehuis.

Nieuw bestuur

Eerste agendapunt was  de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur én de aanstelling van een nieuwe voorzitter en secretaris, dit voor een termijn van 6 jaren.

De gestage stijging van de politieke participatie door vrouwen werd doorgetrokken: zowel voor de functie van voorzitter als secretaris werd een vrouwelijke kandidaat verkozen door de leden, respectievelijk mevrouw Ann Van Dorpe en mevrouw Nancy Bleys.

Twee zeer enthousiaste dames, die graag hun schouders willen zetten onder het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg en dit in combinatie met hun nieuw verworven mandaat als voorzitter en secretaris van Welzijnsregio Noord-Limburg.

Bestuurlijk organisatorisch is er van bij het begin een sterke band tussen SVK en Welzijnsregio. De verbinding tussen Wonen en Welzijn is immers een essentiële insteek in het lokaal sociaal beleid van de Noord-Limburgse gemeenten. Dit wordt in het bestuur van het SVK nog eens versterkt met de toegevoegde expertise vanuit de Sociale Huisvesting en het Algemeen Welzijnswerk.

Groei en positief resultaat

Daarnaast bracht adjunct-coördinator Gwendolyn Sleurs toelichting bij het jaarverslag van 2018. Tegelijkertijd was het een snelcursus voor de nieuwe raadsleden over hoe een SVK in mekaar zit en functioneert.

De financiële situatie werd uit de doeken gedaan, zowel omtrent het voorbije werkingsjaar 2018 – hetwelk tot tevredenheid van allen werd afgesloten met positieve cijfers - als omtrent de gebudgetteerde werkingsmiddelen- en uitgaven voor het werkingsjaar 2019.

De toename van het aantal woningen kon dankzij de spiksplinternieuwe groeisubsidie van de Vlaamse Overheid omgezet worden naar een positief resultaat. Niet enkel financieel, maar vooral met winst van het woningaanbod naar de meest kwetsbaren op de private huurmarkt.

Het woningenbestand neemt jaar na jaar toe met 320 woningen eind 2018, een aangroei van 15.  Maar helaas ook een groeiend aantal kandidaat huurders die nog even geparkeerd blijven op de kandidatenlijst van het SVK.

Met vooral sociale winst

Een sociaal verhuurkantoor omvat niet enkel het proces van huren en verhuren maar is voor een belangrijk stuk ook bezig met huurbegeleiding.

Zo kunnen de huurders die met veel moeite een betaalbare woning gevonden hebben, deze ook behouden. Want de kwetsbaarheid die zich voor hen stelt op verschillende levensdomeinen verhoogt helaas ook het risico op het verlies van de woning.

De huurbegeleiding helpt hen om zich weerbaarder op te stellen en dit samen met de hulpverlening uit welzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, tewerkstelling, schuldhulpverlening…. De kracht door verbinding waaraan SVK en Welzijnsregio de volgende 6 jaar met de lokale besturen willen werken.

Het SVK verhuist

De Algemene Vergadering werd voor de laatste maal georganiseerd in het gebouw, waar het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg sedert haar oprichting in 2006 haar thuishaven had, namelijk het oud gedeelte van het gemeentehuis van Neerpelt in de Kerkstraat.

Vanaf 1 april staat een gloednieuw kantoor ter beschikking in de Hoekstraat op de Syntra-campus, waar het Sociaal Verhuurkantoor zijn onderkomen zal vinden samen met de andere diensten van Welzijnsregio. Het nieuwe adres wordt Hoekstraat 70 bus 4 te 3910 Pelt.

Een nieuwe start dus, met heel veel uitdaging voor de toekomst.