Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 24 april 2018.

Nieuws vanuit het Integratieproject

Tweede regionale fietscursus in Noord-Limburg met wijkwerkers.

In de voorbije paasvakantie werd voor de tweede keer een regionale fietscursus georganiseerd in Noord-Limburg. De eerste cursus vond plaats in augustus 2017. Zie: Fietsproject in het Integratieplan Noord-Limburg.

Een gemotiveerde groep van dertien dames startte enthousiast met de lessen, met als gevolg dat een aantal onder hen al konden fietsen op een drietal lessen.

Voor deze cursus startte, werden ook al zeven wijkwerkers opgeleid als fietslesgever. Voor de duidelijkheid, het nieuwe wijk-werken vervangt het vroegere PWA. Zie: Welzijnsregio organiseert wijk-werken in Noord-Limburg.

De wijk-werkers kunnen ingezet worden voor tal van opdrachten door verenigingen of particulieren en in het kader van oenze integratiewerking dus ook als fietslesgever. En met succes zo bleek.

Een van hen draaide zelfs al de volledige cursus mee als volwaardige lesgever/fietsenmaker. Hij nam een aantal sterke kandidaten de laatste les zelfs mee een stukje de straat op.

Gezien we ervoor willen zorgen dat alle deelnemers aan het fietsen blijven, wordt op 21 juni een fietsfeest/terugkomdag georganiseerd.

Alle ex-deelnemers zullen er een stukje verkeersles krijgen, een echt fietsexamen kunnen afleggen en onder begeleiding een stukje op straat gaan fietsen.

Deze terugkomdag zal georganiseerd worden vanuit de dienst Integratie van Welzijnsregio, i.s.m. de dienst samenleven van de Stad Lommel en Profo vzw. Het promotiemateriaal volgt spoedig.

Is er plaatselijk in jouw gemeente vraag naar een extra fietscursus? Informeer dan via de integratiedienst, bij Goele Kerkhof.

Uitwisseling vrijwilligers Vriendentaal Noord-Limburg

In Noord-Limburg werden sinds september 2017 een aantal nieuwe conversatiegroepen Vriendentaal opgestart. Zie: Vriend en taal fors uitgebreid.

Gezien de nieuwe vrijwilligers nog heel wat vragen hadden en er de nood was om met elkaar uit te wisselen, werd op 30 maart in het Poorthuis in Peer een uitwisselings-en inspiratiemoment georganiseerd vanuit de dienst Integratie, samen met het Agentschap Integratie en Inburgering.

De aanwezige vrijwilligers kregen praktische tips,informatie van de meer ervaren groepen en de ruimte om volop uit te wisselen met elkaar en de aanwezige maatschappelijk werkers van de begeleidende OCMW’s.

De uitwisseling werd positief ervaren en de aanwezigen hadden tijd tekort.

Wordt dus zeker vervolgd!