Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 25 januari 2018.

Perinataal Netwerk ter ondersteuning van kwetsbare moeders

PRAGT staat voor Perinataal Regionaal Ambulant Gezinstraject. Het is een initiatief van de kraamafdeling van het Mariaziekenhuis Noord-Limburg en het Huis van het Kind Pelt.

Bedoeling is om met een netwerk van diensten en hulpverleners pro-actief in te spelen op de ondersteuningsnood van kwetsbare zwangere vrouwen.

Het nieuwe initiatief werd zopas voorgesteld met een oproep om dit netwerk te verbreden naar zoveel mogelijk partners in Noord-Limburg.

Proactief werken rond zwangerschap en geboorte

In de huidige praktijk ervaren de betrokken diensten en hulpverleners dat zwangere vrouwen in het ziekenhuis bevallen zonder dat geweten is dat ze kwetsbaar zijn.

Lien Hermans, diensthoofd materniteit van het Mariaziekenhuis getuigt hierover als volgt. ‘We ervaren dat zwangere vrouwen bevallen zonder enige ondersteuning of opvolging tijdens hun zwangerschap.

De ondersteuning die we in deze gezinnen willen installeren, moet dan nog op gang komen na de bevalling; vertrouwensbanden moeten nog opgebouwd worden,… We stoten op wachtlijsten, administratie die reeds in orde moest zijn enz.

Uit deze ervaringen voelen we een grote nood aan een proactieve aanpak rond zwangerschap en geboorte. De periode van de zwangerschap en de eerste levensjaren zijn immers bepalend voor de latere gezondheid van het kind. Elk kind en elke (toekomstige) ouder moet kunnen rekenen op medische preventieve zorg, psychosociale begeleiding en ondersteuning. Zo kunnen we de start van het kind positief beïnvloeden.

Maar de realiteit toont aan dat ook hier gezondheidsongelijkheid reeds begint voor de geboorte. Lokaal worden er al jaren prenatale cursussen, infosessies en postnatale begeleiding in het ziekenhuis en de thuissituatie georganiseerd. De belangstelling hiervoor is groot maar de doelgroepen die deze begeleiding het meest nodig hebben, zijn moeilijk bereikbaar’.

Voor deze doelgroep wil het project drempelverlagend werken door een individuele benadering en een begeleiding op maat.

Meer info over de werking zie: Visietekst PRAGT.

Praktische werkwijze

Twee medewerkers van het Mariaziekenhuis in Overpelt fungeren als coördinatoren binnen het PRAGT-project.

Bij hen kan de aanmelding worden gedaan via een eenvoudig mailtje zonder opgave van persoonskenmerken aan pragt@mznl.be. Er wordt enkel in aangegeven op welk tijdstip de melder kan gebeld worden.

Meldingen kunnen gebeuren door de zwangere zelf, door iedereen die de zwangere kent (professioneel of niet professioneel) maar steeds in afspraak met deze persoon zelf.

De melding wordt verder opgevolgd door de coördinatoren die een netwerk uitbouwen met en rond de moeder. Dit met partners die in de betreffende casus nodig zijn zoals gynaecoloog, huisarts, kind en gezin, zelfstandige vroedvrouw, maatschappelijk werker… Er wordt een zorgplan op maat uitgewerkt met concrete stappen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt na een evaluatie door de PRAGT-coördinatoren een nieuwe zorgcoördinator aangesteld voor de verdere opvolging en afstemming.

Oproep tot engagement

Voorlopig wordt PRAGT gedragen door een netwerk uit de directe omgeving van het Mariaziekenhuis en het Huis van het Kind Pelt, stelt schepen Ann Van Dorpe.

Nu dat het initiatief concrete vorm heeft gekregen en met goed resultaat een aantal casussen heeft doorlopen, moeten we het netwerk verruimen. Door een bredere bekendheid zullen we meer kwetsbare moeders bereiken. Bovendien wordt  hierdoor een breder partnerschap gecreëerd om zo ook een betere ondersteuning op maat te kunnen bieden.

Vandaar dat aan alle mogelijke partners uit de regio Noord-Limburg, waaronder ook de lokale besturen met de OCMW’s en de Huizen van het Kind, gevraagd wordt om de engagementsverklaring te ondertekenen en om zo vooral actief deel te nemen aan de realisatie van deze PRAGT-doelstelling.

Engagementesverklaring PRAGT

Powerpointpresentatie Infomoment 16 januari 2018.

Zie artikel persmoment: Ondersteuning voor zwangere vrouwen in moeilijke situaties - 19-03-2018