Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 22 december 2017.

Een broertje voor Welzijnsregio. Gemeenten gaan samenwerken als Regio Noord-Limburg

Naast Welzijnsregio Noord-Limburg als vereniging van de OCMW's van Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer hebben nu deze zelfde negen gemeenten een intergemeentelijke samenwerking opgericht.

Het is de bedoeling om door deze samenwerking negen individueel sterke gemeenten te maken, die samen een krachtdadig Noord-Limburg vormen. Welzijnsregio en Regio Noord-Limburg vormen samen één organisatie om deze ambitieuze doelstelling waar te maken.

Goede ervaring Welzijnsregio

Het was naar aanleiding van de positieve evaluatie van OCMW-vereniging Welzijnsregio dat de gemeenten besloten om zich op een zelfde wijze te verbinden. Welzijnsregio organiseert al meer dan 15 jaar een aantal gezamenlijke diensten bij de OCMW's.

Met deze diensten wordt de meer specialistische invulling van het welzijnswerk, waarvoor de individuele OCMW's vaak te klein zijn, regionaal opgenomen. Maar de dienst zelf wordt lokaal in tandem met de eigen sociale dienst van het OCMW aangeboden. Dit principe zullen gemeenten ook voor bepaalde van hun diensten hanteren.

Daarnaast is er de lokale integratie van OCMW en gemeente die vanaf 2019 een feit zal zijn en waarbij het lokale (sociale) beleid vanuit één bestuur zal worden georganiseerd. Deze geïntegreerde werking willen de lokale besturen ook op het regionale vlak doortrekken. Aanleiding hiertoe is dat gemeenten op meerdere beleidsdomeinen een regiefunctie of coördinerende rol krijgen. Vaak gaat het dan om samenwerking met buurgemeenten en/of om samenwerking met organisaties die vaak ook bovengemeentelijke georganiseerd zijn. Ook hier moet het regionaal samenwerkingsverband de gemeenten meer bestuurskracht in geven.

Nieuwe vereniging 'Regio Noord-Limburg'

Het liefst zagen de gemeentebesturen deze integratie doorgetrokken in één en dezelfde organisatie. Maar omdat de decretale regelgeving dit nog niet toelaat werd ervoor geopteerd om naast Welzijnsregio een nieuwe dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking op te richten.

Deze beide organisaties zullen in de praktijk zoveel als mogelijk samenwerken binnen eenzelfde aansturing van OCMW's en gemeenten, waarbij kennis, personeel, dienstverlening kan gedeeld worden.

De voorbije maanden werd dit proces in gang gezet met een beslissing hierover in de negen Noord-Limburgse gemeente- en OCMW-raden. Het werd een gedragen eindbeslissing die in alle raden de unanimiteit wegdroeg zodanig dat de aangeduide vertegenwoordigers van burgemeesters, OCMW-voorzitters en hun secretarissen vandaag 22 december 2017 de oprichtingsakte konden ondertekenen. Dit gebeurde in het gemeentehuis van Neerpelt, gemeente waar de maatschappelijke zetel van de beide verenigingen gevestigd is.

Het jaar 2018 zal worden gebruikt voor de verdere voorbereiding in deze intergemeentelijke samenwerking. Nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld het wijk-werken dat het vroegere PWA-stelsel gaat vervangen, worden alvast op deze schaal georganiseerd maar kunnen intussen nog ondergebracht bij Welzijnsregio.

Vanaf 2019 staat de totaliteit van de twee spiegelorganisaties klaar om regionaal bij te springen in de versterking van de Noord-Limburgse lokale besturen.

Burgemeesters, OCMW-voorzitters en de secretarissen als oprichters van 'Regio Noord-Limburg'. Een historisch moment. (foto's Marc Faes).