Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 5 november 2017.

Netwerkevent - Zorg en Sociale Economie

Voor het derde jaar op rij organiseert Noord-Limburg een netwerkmoment voor de Sociale Economie.

Waar het eerste jaar vooral de samenwerking in een regionaal arbeidsmarktbeleid naar voor werd gebracht, ging de aandacht  in 2016 uit naar de doorstroom richting bedrijfsleven. Dit jaar ligt de focus op de complementariteit tussen sociale economie en de zorg-ondernemers.

Het netwerkevent gaat door op donderdag 16 november 2017 om 19.00 uur in Senirorencamps Pelle Melle, Dorpsstraat 58 in Overpelt.

Zorgsector zoekt personeel

VERSO, de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, trok deze zomer aan de alarmbel. Er zullen de komende jaren veel collega’s vervangen moeten worden die met pensioen gaan. Tegelijkertijd neemt de vergrijzing toe waardoor extra personeel in de zorg nodig is.

Daarom worden bijkomende kanalen ingeschakeld om nieuwe mensen te laten instromen. Zo wordt in Noord-Limburg  gedacht aan zij-instromers, mensen die op latere leeftijd een nieuw beroep kiezen, of werkzoekenden die via een voorbereidend traject in de social profit aan de slag kunnen.

Traject naar werk

In Noord-Limburg wordt deze uitdaging opgenomen door de verbinding te maken tussen de sociale economie en de werkgevers in de zorg-sector.

In samenwerking met sociale economie bedrijven en arbeidsbemiddelaars uit de regio worden trajecten op maat uitgestippeld voor nieuwe medewerkers. Aansluitend wordt er bekeken voor welke taken de sociale economie een ondersteunende rol kan spelen.

Netwerkevent

Het netwerkevent Zorg en Sociale Economie brengt de partners samenop donderdag 16 november.

HR-medewerkers en andere collega’s uit de social profitsector zijn welkom om kennis te maken met het aanbod van de sociale economie met het oog op samenwerkingsmogelijkheden.

Ann Willems van de Dienst Tewerkstelling en Opleiding van Welzijnsregio Noord-Limburg zal er toelichting geven over stagemogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen in de ouderenzorg en kinderopvang.

Larisa Didenko van VIVO, het sectoraal expertisecentrum voor vorming en opleiding in de social profit, stelt hun project ‘Ieder talent telt’ voor. Dat is een campagne die beoogt mensen met een migratieachtergrond te inspireren en voor te bereiden op een job in de social profit. Er zullen ook 2 dames van vreemde origine getuigen van hun weg die ze aflegden om polyvalent zorgkundige (opleiding van OCMW Lommel) te worden.

IN-Z is actief in de lokale diensteneconomie en de directrice van IN-Z, Ruth Claes brengt een toelichting over hun projecten ter ondersteuning van ouderzorg en kinderopvang.

Eric Bogers, directeur van De Biehal STC/LDE, in onze regio vooral bekend door hun kringwinkels en dorpsrestaurants, vertelt over hun ondersteunend aanbod voor de social profit met als bekendste voorbeeld het Wassalon in Achel voor bewoners van WZC. Eigen aan deze projecten uit de sociale economie is dat ze een ondersteuning bieden aan een organisatie en tegelijkertijd mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt werk- en groeikansen bieden.

Dit netwerkevent wordt georganiseerd in het kader van de regierol sociale economie die de Noord-Limburgse gemeentebesturen uitoefenen via Welzijnsregio Noord-Limburg.

Het programma vindt u hier.

Inschrijven via deze link