Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 18 maart 2017.

Verhuurders aan het woord op Algemene Vergadering SVK

De Algemene Vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg ging dit jaar door in het stadhuis van Bree. Een moment om de jaarcijfers op een rijtje te zetten en om vooruit te kijken naar de toekomst.

Zo werden er in het voorbije jaar 39 woningen nieuw ingehuurd, gespreid over de negen gemeenten van Noord-Limburg. Dit zijn meer dan 3 woningen per maand, hetgeen inhoudt dat er een goed contact moet opgebouwd worden met de private huurmarkt in de regio.

Om deze reden werkte het SVK mee aan de infoavonden voor verhuurders die de woondiensten van de gemeenten vorig jaar organiseerden. Om dezelfde reden werden enkele verhuurders uitgenodigd op de algemene vergadering om hun ervaringen te delen.

Jaarverslag 2016

Op de Algemene vergadering presenteerde het SVK team zijn jaarverslag. Zoals in de doelstelling vorig jaar was meegegeven mocht het aanbod huurwoningen in 2016 weer groeien. Het eindcijfer werd 287 woningen, hetgeen een netto-groei betekent van 26 woningen. Mede door deze aangroei en de normale verhuisbeweging, kwam het aantal verhuringen in 2016 uit op 80.

Op zich een goed resultaat waardoor aan 80 nieuwe huurders een woning kon worden aangeboden. Maar tegelijkertijd toch even schrikken als we in hetzelfde jaarverslag vaststellen dat het aantal kandidaat-huurders met 321 is gegroeid, waardoor de kandidatenlijst nu meer dan 1000 wachtenden telt.

Het geeft nog eens de nood aan van een Sociaal Verhuurkantoor in Noord-Limburg, een SVK met een betekenisvolle capaciteit.

Verhuurders aan het woord

Een sociaal verhuurkantoor kan zijn werk maar goed doen als er ook voldoende kwalitatieve woningen kunnen ingehuurd worden op de private markt.

Verhuurders moeten dus blijvend willen meewerken. Vandaar dat het interessant was voor de leden van de algemene vergadering om eens te luisteren naar de getuigenissen van twee verhuurders..

Allebei verhuren ze nu gedurende een tweetal jaren een appartement aan het SVK. Ze hadden eerder de ervaring van zelf te verhuren, maar dit bracht toch heel wat rompslomp mee van paperassen, contacten en opvolging. Met het sociaal verhuurkantoor is deze zorg weg. Bovendien, en dit is toch wel een heel belangrijk argument, is er met het SVK de zekerheid dat voor de gehele huurperiode de maandelijkse huur gegarandeerd is. Zonder risico op achterstal en zonder onderbreking in de overgang naar een nieuwe huurder.

Dit maakt dat het SVK een betrouwbare partner is voor de lange termijnhuur en dat tegen deze achtergrond ook een realistische huurprijs kan worden afgesproken. Het SVK verwacht hiervoor een woning die voldoet aan de Vlaamse kwaliteitsvereisten, voornamelijk op het vlak van energieprestaties. Voor eigenaars die aan een SVK willen verhuren heeft dit bovendien als bijkomend voordeel dat voor de renovatie nog op een extra subsidie kan worden beroep gedaan.