Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 30 maart 2015.

31 maart - Wereld Backupdag

31 maart is het Wereld Backupdag. Om aandacht te vestigen op het permanente risico van dataverlies en vooral om aan te sporen om dagelijks te zorgen voor een Backup van de data en systeembestanden. De dienst informatieveiligheid van Welzijnsregio sluit aan bij deze wijze boodschap met een nieuwsbrief.

Een groot percentage van alle dataverlies is te herleiden naar een menselijke fout. Ofwel direct, door het al dan niet per ongeluk wissen, overschrijven of verkeerd opslaan van data. Ofwel indirect, door een virus binnen te laten of onzorgvuldig om te gaan met hard- en software. Daarom is het uiterst belangrijk dat iedere medewerker elke onregelmatigheid en elk incident (of je nu zelf de oorzaak bent of niet) onmiddellijk meldt! Het is altijd beter dat het bestuur zo snel mogelijk op de hoogte is en gepast kan ingrijpen, om erger te voorkomen.

Het hoeft dus niet altijd de ver-van-mijn-bedshow te zijn. Laat je niet vangen en hou als bestuur zelf de touwtjes in handen:

  • maak dagelijks een back-up van alle data én systeembestanden
  • bewaar die back-up op een veilige plaats, ver genoeg verwijderd van de originele omgeving (zodat bv. een overslaande brand geen invloed kan hebben)
  • maak je vertrouwd met de herstelprocedure
  • zorg ervoor dat je terecht op je back-up mag vertrouwen: test regelmatig!!!!

Download hier deze nieuwsbrief in PDF-formaat