Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 21 oktober 2014.

Meeuwen-Gruitrode krijgt erkenning als kindvriendelijke gemeente

Samen met zes andere Vlaamse steden en gemeenten mag Meeuwen-Gruitrode zich de volgende 6 jaar kindvriendelijke gemeente noemen.

Voor het eerst in Vlaanderen is het label ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ uitgereikt. Het label met internationale traditie bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind (0 tot 18 jaar) meenemen in hoe ze beleid voeren. En dat in het jaar dat het kinderrechtenverdrag zijn 25ste verjaardag viert.

Kindvriendelijk traject

Gent, Hasselt, Mechelen, Sint-Niklaas, Turnhout, Wetteren en Meeuwen-Gruitrode zijn de eerste steden en gemeenten die de titel mogen dragen. De jury beoordeelde van elke stad en gemeente een portfolio. Het portfolio geeft een beeld van het traject dat ze samen met kinderen en jongeren al aflegden, hoe kindvriendelijk ze nu zijn en hun engagement voor de toekomst.

Goed werk van de dienst Samenleven

Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode is trots dat zijn gemeente de titel kindvriendelijke gemeente mag voeren.

“Wij zijn enorm fier op dit label. Voor ons is dit een extra bevestiging dat wij goed bezig zijn in onze organisatie. Onze jeugddienst is geen eenmansdienst meer, maar maakt deel uit van de dienst samenleven, waar we verder zullen ijveren aan onder andere een plaats voor kinderen en jongeren in alle beleidsdomeinen en over de diensten van gemeente, OCMW en AGB heen.”

Een schepen van jeugd Marco Goossens, vult aan:

“Ik ben blij dat kinderen en jongeren hun plaats hebben gekregen in het meerjarenplan. Ook ben ik trots op het engagement van zowel het beleid als de administratie om, met veel enthousiasme, de visie kindvriendelijkheid te implementeren in onze organisatie. Kinderen en jongeren zijn in Meeuwen-Gruitrode volwaardige medeburgers. Zij krijgen de kans om mee te denken over het beleid in onze gemeente en het mee vorm te geven.”

Label

Vlaams minister van Jeugd en coördinerend Minister Kinderrechten Sven Gatz vond het belangrijk om de bekroonde steden en gemeenten persoonlijk hun oorkonde te overhandigen: “Hoe kindvriendelijker de steden en gemeenten zijn, hoe leefbaarder ze voor iedereen worden.

Een gemeente of stad die voor kinderen aangenaam om in te leven is, is verkeersveilig, biedt ruimte voor spel en recreatie, heeft aandacht voor het leefmilieu en beschikt over een goede culturele en jeugdinfrastructuur.”

Sterk dossier

Dit vond de jury sterk in het dossier van Meeuwen-Gruitrode:

  • Veranderingsprocessen die alles behalve evident zijn werden succesvol uitgevoerd, een visie op kindvriendelijkheid was mee de leidraad voor het hertekenen van het organogram van de gemeentelijke diensten
  • Sterke dynamiek bij de ambtenaren die het traject trekken
  • Sterk politiek engagement

Meer info over het doorlopen traject van Meeuwen-Gruitrode om deze erkenning binnen te halen:

Dromen hoeven geen droom te blijven als je de juiste partners en aanpak op je pad tegenkomt.