Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 31 juli 2014.

Op zoek naar vrijwilligers als buddy in de schuldhulpverlening

Meer en meer mensen geraken de laatste tijd in financiële problemen. Ze trachten de touwtjes in hun papieren en centen (terug) in handen te krijgen. Zonder hulp slagen ze daar niet in.Hoe klim je uit het schuldendal.. of sukkel je er niet (weer) in, als je niet in jouw omgeving terecht kan voor raad en daad ?!!

BudgetInzicht Limburg

BudgetInzicht Limburg is het samenwerkingsverband tussen de Limburgse OCMW’s en CAW Limburg rond preventie van schulden. Met BudgetInzicht organiseren wij ook Budget4life, de budgetbeurs voor jongeren. De buddywerking is een ander initiatief om mensen te helpen die het administratief en/of financieel moeilijk hebben.

Buddy's

Deze vrijwilligers ondersteunen in afstemming met de maatschappelijk assistent van het OCMW of CAW gezinnen van kort bij en helpen hen de dagdagelijkse touwtjes terug in handen te nemen. Zo kunnen ze zelf knopen doorhakken als het gaat over verstandig omgaan met het budget.

De vrijwilliger biedt een luisterend oor. Hij geeft tijd en oprechte aandacht.  Voor een bepaalde periode is hij deelgenoot in de beleving van de financiële situatie en de algemene woon- en leefomstandigheden van mensen.

Nieuwe opleiding

Ook in Noord-Limburg hebben de OCMW's ervoor gekozen om zoveel als mogelijk 'empowerend' te werken in hun begeleidingen. De maatschappelijk werkers en de mensen van de dienst schuldbemiddeling kunnen dit niet alleen. Ondersteuning hierbij van vrijwilligers kan  nuttig zijn. Vandaar dat sommige OCMW's de werkwijze van de buddy's wel zien zitten. Dus wordt er uitgekeken naar vrijwilligers, ook in Noord-Limburg.

Wat wordt van de vrijwilliger verwacht:

 • Beschikken over administratieve en communicatieve vaardigheden
 • Wekelijks een 2 uur inzet van uw tijd
 • Discretie en respect voor andere mensen, hun tempo, hun ideeën, hun keuzen
 • Geduld en volhardingsvermogen
 • Wonen in Limburg
 • Verplaatsingen in een straal van max 20 kilometer van uw woonplaats
 • Bereidheid tot volgen van een startopleiding en navorming
 • Een engagement van minimaal één jaar

Wat wordt geboden vanuit het BIZ-project:

 • een goede startopleiding met daarna individuele opvolging, vorming en coaching
 • een verplaatsingsvergoeding + een verzekering tijdens het vrijwilligerswerk
 • een boeiende uitdaging en een verruiming van uw kennis
 • een ontspannende inspanning

De startopleiding is gepland op 4 ganse en 2 halve dagen en start begin oktober 2014. Deze zal doorgaan in Hasselt.

Voor meer info:  Buddycoördinator bij BIZ-Limburg: My De Wilde - my.dewilde@cawlimburg.be - 0496/25 03 09.

Geïnteresseerden voor de opleiding moeten zich voor 1 september melden bij My De Wilde: my.dewilde@cawlimburg.be