Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 19 mei 2014.

Welzijnspunt Meeuwen-Gruitrode als goede praktijk op jaarvergadering Welzijnsregio

Voor voorzitster Lydie Jacobs was het de gelegenheid om als gastvrouw voor OCMW Meeuwen-Gruitrode de collega's uit de buurgemeenten te laten kennismaken met het nieuwe Welzijnspunt. De Noord-Limburgse OCMW-raadsleden kwamen er samen voor de jaarlijkse algemene vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg.

Goede praktijk

'Wie de wereld wil verwarmen, moet een groot vuur in zich dragen', is een spreuk van Royenaar Fil Bosmans. We hebben deze nog niet gelezen op de fris geschilderde muren van het nieuwe gemeentehuis, maar wij herkenden de spreuk wel in het betoog van OCMW-secretaris Guy Bodeux.

Hij gaf aan dat het samenbrengen van diensten van OCMW en gemeente meer betekent dan de huisvesting onder eenzelfde dak. In plaats van gemeente en OCMW te zien als naast elkaar staande structuren, werd immers in de voorbereiding van het Meerjarenplan gekozen voor een geïntegreerde aanpak. Dit uitte zich in het formuleren van gezamenlijke doelstellingen, maar ook in de organisatiestructuur om deze doelstellingen te realiseren.

Binnen het welzijnsbeleid resulteerde dit in de uitbouw van twee diensten: de individuele hulpverlening en de dienst samenleven. Het was diensthoofd Mario Winters, die geïnspireerd door hetzelfde vuur als zijn secretaris, de vooropgestelde principes van Welzijnspunt naar voor bracht: maatzorg, empowerend werken, participatief en met veel oog voor diversiteit. Wil men vanuit deze visie als lokaal bestuur een sociaal beleid voeren, dan kan het inderdaad niet anders dan dat wordt afgestapt van de sectorale aanpak.

Samenwerking loont

Het jaarverslag 2013 van Welzijnsregio dat op deze algemene vergadering werd voorgesteld, opent met eenzelfde boodschap. Ook hier werden in het eerste jaar van de nieuw legislatuur de bakens uitgezet voor een Meerjarenplan.

Samenwerking is het sleutelwoord, met voor de volgdende jaren het accent op partnerschappen met derden-organisaties en de ruimere intergemeentelijke samenwerking.

Waar er lokaal een groeiende samenwerking en integratie is tussen OCMW en gemeente, zal zich deze intergemeentelijk doorzetten. Voor de volgende jaren wordt in Noord-Limburg gedacht en gewerkt aan een samenwerkingsstructuur rond de thema's 'Welzijn - Wonen - Werken'.

Hierdoor wordt het voor kleinere en middelgrote gemeenten mogelijk om professioneel deskundige en kwaliteitsvolle dienstverlenging in te zetten:

  • Op de eerste plaats door een aantal diensten gezamenlijk te organiseren en deze in tandem in te zetten samen met de eigen dienstverlening van het lokale bestuur.
  • Voorts om door overleg en samenwerking dit aanbod regionaal af te stemmen en eenduidig beschikbaar te stellen, weliswaar met eigen lokale accenten en lokaal goed bereikbaar.
  • Tenslotte door vanuit het samenwerkingsverband gezamenlijke afspraken te maken met derden-organisaties. Dit in een bredere samenlevingscontext van wonen, werken, vorming en opleiding, vrijwilligerswerk, mantelzorg, buurtwerk...

Deze breed georganiseerde, maar tevens goed gestuurde aanpak, zal de lokale besturen toelaten om de uitdagingen op te nemen die 'de vermaatschappelijking van de zorg' meer en meer aan hen zal stellen.

Kennismaken met het jaarverslag 2013 van Welzijnsregio, kan via deze link: Jaarverslag 2013 Welzijnsregio Noord-Limburg (PDF - formaat).