Data protection officer (DISV)

Deze vacature is intussen verlopen. In ons vacature overzicht vind je alle openstaande vacatures op dit ogenblik. Zit er niets bij wat je aanspreekt? Vul je e-mailadres even toe en ontvang een mailtje zodra we een nieuwe vacature op de website plaatsen.

DISV Regio Noord-Limburg bouwt haar team uit met een:  

 DPO – data protection officer

Contractueel – voltijds – onbepaalde duur – niveau A1-A3

Functiebeschrijving

Als DPO – data protection officer ben je samen met je collega DPO namens DISV Regio Noord-Limburg het regionaal aanspreekpunt betreffende informatieveiligheid en gegevensbescherming voor de 8 participerende OCMW’s en gemeentebesturen, inclusief verwante organisaties zoals scholen, woonzorgcentra, de eerstelijnszone, … opdat deze voldoen aan o.a. de minimale veiligheidsnormen opgesteld door de KSZ en de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Je speelt een sleutelrol in de bescherming van persoonsgegevens en je werkt mee aan het verzekeren van een adequaat veiligheidsbeleid hieromtrent.

Samen met je collega sta je in voor sensibilisering, begeleiding, advies en controle inzake het verzamelen, gebruiken en beheren van (persoons)gegevens. Dit zowel in de fysieke wereld als in de digitale, zowel de technische als menselijke aspecten. Jullie ondersteunen de partners en adviseren hen met betrekking tot  informatiebeheer, data ethiek, regulering en compliance, gegevensbescherming en informatieveiligheid.

Je werkplek bevindt zich in het Educatief Dienstencentrum (Hoekstraat 70, 3910 Pelt) en daarnaast ga je ter plaatse bij de verschillende Noord-Limburgse besturen. 

Je takenpakket bestaat uit :

 • Je verleent adviezen en aanbevelingen over alle aspecten op het vlak van informatieveiligheid en hierbij sta je in voor sensibilisering, ondersteun je het bestuur bij de implementatie van een informatieveiligheidsbeleid en begeleid je hen bij de toepassing van de geldende wetgeving.
 • Samen met de lokale verantwoordelijke voer je controles uit met betrekking tot informatieveiligheid.
 • Je zorgt voor de opmaak van wettelijk verplichte en bijhorende documenten en treft maatregelen ter bevordering van de informatieveiligheid (o.a. opmaak van een veiligheidsplan met aandacht voor draagvlakcreatie, bewustwording, vorming, incidentmanagement, … alsook de coördinatie van uitvoering, bijsturing en controle ervan).
 • Je verleent assistentie bij incidenten.
 • Je bent betrokken bij de opmaak van een verwerkingsregister voor het bestuur en een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB/DPIA), alsook het nazicht en de controle op  verwerkingsovereenkomsten en behandeling van incidenten m.b.t. tot persoonsgegevens.
 • Je rapporteert bovenstaande verantwoordelijkheden aan management en beleid, zowel lokaal als overkoepelend.
 • Je bouwt een eigen netwerk uit en laat je omringen door een multidisciplinair team (informatica-specialisten, beleidsverantwoordelijken,…).
 • Je vertegenwoordigt de organisatie bij interne en externe audits.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteit (VTC).
 • Je organiseert vormingen en infosessies om medewerkers van de besturen te versterken in hun deskundigheid betreffende informatieveiligheid en -beheer.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of je hebt een bachelordiploma en slaagt voor een niveau-overschrijdende test.
 • Je hebt een sterke affiniteit met zowel de IT-technische als de juridische kant van data protection. Je bent geïnteresseerd in nieuwe trends en technologieën met betrekking tot informatieveiligheid en privacy, die voor de organisatie en de lokale besturen een toegevoegde waarde kunnen betekenen.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en bent in staat om snel zaken op te pakken en in te spelen op de dynamische veranderingen (die eigen zijn aan het technologisch landschap).
 • Je hebt kennis van de verschillende domeinen waarin een lokale overheid actief is en de manier waarop deze overheid haar hard- en software inzet om doelen te bereiken.
 • Notie van de werking van een lokaal bestuur strekt tot aanbeveling.
 • Je kunt op zelfstandige basis een project, vraag of nood uitwerken en zelf (mogelijke) oplossingen aanreiken aan het bestuur.
 • Je bent een kei in organiseren: je kunt de veelheid aan vragen vanuit verschillende hoeken bundelen, in concrete projecten gieten en binnen een redelijke termijn komen tot resultaat.
 • Je bent bereid je voortdurend bij te scholen, zowel op vlak van wetgeving maar ook op vlak van ontwikkeling binnen de besturen. De organisatie biedt je voldoende mogelijkheden tot (bij)scholing aan!
 • Je bent pragmatisch ingesteld.
 • Je bent een sterke netwerker die communicatief vaardig is, zowel naar besturen als leveranciers van cybersecurity-oplossingen.

Aanbod

Een boeiende en uitdagende voltijdse job in een dynamische, groeiende organisatie. Je krijgt bij ons de mogelijkheid om te groeien en je talenten te ontplooien.

 • Voltijds contract onbepaalde duur
 • Een salaris in niveau A1-A3, met een brutowedde die zich situeert tussen € 3.466 (0 jaar anciënniteit A1) en € 5.858 (23 jaar en meer anciënniteit A3). Voor de berekening van je salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en de privésector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit kan voor maximum 10 jaar meetellen. De openbare anciënniteit telt onbeperkt mee.
 • Je loon wordt aangevuld met vakantiegeld en eindejaarspremie
 • Je ontvangt een laptop en GSM zodat je flexibel kan werken 
 • Je kan werken in de eigen regio, dichtbij huis.
 • Fietsvergoeding voor woon-werk verkeer
 • Flexibele werkuren en een goede combinatie gezin-werk. Na een inwerkperiode is er mogelijkheid tot thuiswerk.
 • We vieren mee jouw leven. Bij belangrijke gebeurtenissen ontvang je niet enkel felicitaties, maar ook financiële ondersteuning door onze gemeenschappelijke sociale dienst. Zo ontvang je een premie bij de geboorte van je kind, een extra premie bij je pensioen, een cadeau bij bepaalde jubileumjaren,…
 • Opleidingsmogelijkheden, voor zowel het opdoen van kennis als competenties

Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma (of een bachelordiploma en slaagt voor een niveau-overschrijdende test), met een sterke affiniteit met zowel de IT-technische als de juridische kant van data protection.
 • Je bent bereid tot het volgen van een basisopleiding DPO (en jaarlijkse bijscholingen) of al in het bezit van dergelijk getuigschrift
 • Je slaagt in een aanwervingsexamen (schriftelijke en mondelinge proef).

Het functieprofiel vind je hier.

 

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV naar personeel@welzijnsregio.be . Voeg een kopie van je diploma toe aan de sollicitatie.

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 7 april 2024.

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij Daphne Torreele – tel. 0471/11 07 34 of daphne.torreele@regionoordlimburg.be