Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 13 november 2013.

Actief met jongeren door de budgetbeurs Budget4life

‘Je rijk snoepen’ is een beetje de afsluiter van de budgetbeurs. Het moet niet altijd het duurste product zijn om mooi, lekker of goed te zijn. Het is vooral het bewust omgaan met de beschikbare centen welke de achterliggende boodschap is van de interactieve budgetbeurs die tot eind november doorgaat in ’t Pelterke in Overpelt. Vooraleer ze aan deze experimentele sessie toe zijn, hebben de bezoekers al enkele serieuze confrontaties beleefd in de 4 stappen doorheen de tentoonstelling.

Preventie

Lydie Jacobs, voorzitter van Welzijnsregio Noord-Limburg, mocht de budgetbeurs openen, samen met provinciaal gedeputeerde voor Welzijn Frank Smeets.

Budget4life is een gezamenlijk initiatief van de Noord-Limburgse OCMW’s en CAW-Limburg. De beurs richt zich tot de laatstejaars uit het secundair onderwijs die in klasverband een rondje maken samen met een maatschappelijk assistent.

In hun dagelijks werk bij het OCMW worden maatschappelijk werkers voortdurend geconfronteerd met mensen met een schuldenproblematiek. Ze begeleiden hen op hun lange en vaak moeizame weg om terug schuldenvrij te worden. Om veel problemen te voorkomen vinden ze het belangrijk om ook preventief te werken, zeker naar jongeren toe. Hoeft het gezegd dat hun rondleidingen met grote overtuiging worden gebracht.

4 stappen

Stap 1 in de beurs heet de toekomst. Bezoekers krijgen bij het binnenkomen een nieuwe identiteit die hen in bepaalde situaties plaatst waaraan ook een inkomen is verbonden. Ze gaan hier snel merken dat dit nogal kan verschillen tussen het leefloon, het werkelijke loon dat ze kunnen verdienen en het loon dat ze voor zichzelf in gedachten hebben.

Met deze identiteit gaan ze door naar stap 2 ‘de realiteit’. Hier worden ze vooral geconfronteerd met de kosten, maandelijkse of jaarlijkse vaste kosten en onverwachte uitgaven. In het leef-je-loon spel komen ze erachter dat hun beschikbaar budget dit niet altijd toelaat.

In stap 3a liggen bijkomend nog enkele ‘gevaren’ op de loer zoals mogelijk inkomstenverlies, overconscumptie ingevolge reclame of verslavingsproblemen. Het beschikbaar budget komt onder druk te staan.

Met de gevolgen hiervan worden bezoekers in stap 3b geconfronteerd zoals de budgetmeter, de 10 ampère begrenzer, het incassobureau, de deurwaarder…

In stap 4 wordt aangegeven dat dit niet het einde van de wereld hoeft te zijn, maar dat er nog de helpende hand is van het OCMW en het CAW om de zaken op orde te krijgen. Vooral belangrijk om tijdig de stap te zetten. Soms gaat dit wel gepaard met pijnlijke remedies zoals budgetbeheer of collectieve schuldenregeling. Vooral worden hier nuttige tips aangereikt om inkomsten te verhogen en om uitgaven te verlagen en zo het budget in evenwicht te houden. Voorkomen is beter dan genezen, blijft de oude wijsheid, ook voor jongeren.

www.budget4life.be