Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 11 november 2013.

Oppasdienst OCMW Meeuwen-Gruitrode met uitgebouwde vrijwilligerswerking

Naar aanleiding van het kerntakendebat zoals gevoerd in de meeste steden en gemeenten, besliste het OCMW Meeuwen-Gruitrode om in de toekomst de oppasdienst volledig te organiseren met vrijwilligers. De redenen hiervoor zijn tweeledig.

Vooreerst past de huidige niet-erkende dienst niet langer binnen het huidige Vlaamse zorglandschap (woonzorgdecreet), waardoor de betreffende zorgbehoevenden in de toekomst geen gebruik meer zouden kunnen maken van het systeem van de maximumfactuur. Bovendien, waar bij de opstart van de dienst in de gemeente geen aanbod aan oppas aanwezig was, zijn er momenteel talrijke diensten actief op het grondgebied van de gemeente om deze vorm van zorgverlening te garanderen, dit ook voor de huidige gebruikers van de OCMW-dienst. De meest gekende initiatiefnemers zijn Familiehulp, IN-Z, Wit-Gele Kruis, de mutualiteiten, enz. Gevolg hiervan is dan ook dat de dienst met professionelen zal worden afgebouwd tegen einde 2014.

Dit betekent dat de huidige cliënten tot einde volgend jaar gebruik kunnen maken van de OCMW-dienstverlening. Intussen kan samen met de cliënten en hun familie verder gezocht worden naar een oplossing voor daarna.

OCMW-voorzitter Lydie Jacobs geeft aan dat het OCMW in 2014 samen met de zeven deeltijdse medewerksters van de oppasdienst zal bekijken welke alternatieven mogelijk zijn. Sommige medewerkers zullen tegen einddatum met pensioen kunnen gaan,anderen kunnen eventueel in de gemeente aan de slag binnen de dienstencheque onderneming SOM. Alleszins zal samen met de medewerkers gezocht worden naar een verdere activeringswijze op maat.

"We willen nogmaals benadrukken dat het OCMW zal blijven inzetten op oppasdienst met vrijwilligers” besluit de voorzitter.