Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 27 maart 2013.

Provincie Limburg blijft investeren in opvoedingswinkel

Kinderen worden vanzelf groot. Maar opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Ouders vandaag staan daarbij voor heel wat uitdagingen. Opvoeden als je weinig tijd hebt, opvoeden als je je job dreigt te verliezen, samen ouder zijn na een echtscheiding, veiligheid op de weg, kinderen met stress, … Hoe complexer onze samenleving wordt, des te complexer opvoeden wordt. Heel wat ouders kampen dan ook met vragen en onzekerheid rond opvoeding. Vaak geraakt men er vanzelf weer uit, volstaat een gesprek met de partner, of krijgt men voldoende steun uit de omgeving. Maar soms is er meer ondersteuning nodig.

Als provinciebestuur hechten we er belang aan dat alle ouders die steun kunnen vinden. Liefst in hun eigen omgeving. Dit willen we realiseren door in elke regio samenwerking rond opvoedingsondersteuning te stimuleren en mee te financieren.

Het aanbod voor ouders wordt zoveel mogelijk gebundeld in de opvoedingswinkels.
Elke regio heeft haar opvoedingswinkel. Vandaag ligt de verlenging van de financiële ondersteuning van de opvoedingswinkel Maasland en opvoedingswinkel Noord-Limburg voor aan de Provincieraad. Zij hebben al gedurende vier jaar met de steun van de provincie Limburg, de lokale besturen en hun welzijnspartners, ingezet op de ondersteuning van ouders bij hun opvoedtaak.

“De provincie Limburg engageert zich nu opnieuw voor een periode van drie jaar om voor elke ouder een aanbod in de buurt te realiseren”, bevestigt gedeputeerde Frank Smeets (CD&V). De beslissing hiertoe werd genomen op de provincieraad van 20 maart 2013.
Zowel het samenwerkingsverband in Maasland als dat van Noord-Limburg krijgen elk 25.000 euro per jaar. Ook in de andere regio’s wordt een opvoedingswinkel mee mogelijk gemaakt door het provinciebestuur. De bedragen variëren van 12.500 tot 36.000 euro per jaar, afhankelijk van de regionale cijfers rond kansarmoede.

Een opvoedingswinkel is dé vindplaats van opvoedingsondersteuning in een regio. Het aanbod is divers om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van ouders:

  • ouders die op zoek zijn naar informatie vinden in de opvoedingswinkel folders, artikels of praktische info over opvoeden en opgroeien
  • andere ouders vinden hun gading in het aanbod lezingen, vorming of groepswerk
  • ouders kunnen in de opvoedingswinkel ook gewoon terecht voor een luisterend oor of voor een adviesgesprek over hun zorgen en vragen
  • sommige ouders willen vooral andere ouders ontmoeten met gelijkaardige opvoedervaringen of met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. De opvoedingswinkels nemen initiatieven die ontmoeting mogelijk maken.

De opvoedingswinkel werkt gratis en anoniem. Elke ouder, pleegouder, mee-opvoeder, grootouder, onthaalouder en elke andere opvoeder kan terecht in de opvoedingswinkel van zijn of haar keuze.

Waar de samenwerking tussen partners op dit ogenblik vooral gericht is op het bundelen van aanbod over opvoeden, willen we daar in de toekomst nog een stukje verder in gaan.
Vlaams minister Jo Vandeurzen bereidt de Huizen van het Kind voor. In de Huizen van het Kind wordt het aanbod voor gezinnen rond de thema’s gezondheid, opvoeden en sociale cohesie gebundeld.
Lokale besturen en partnerorganisaties die willen samenwerken aan een Huis van het Kind kunnen beroep doen op de dienst Opvoedingsondersteuning en Jeugdwelzijn van de provincie Limburg voor ondersteuning bij de uitrol van dit concept.

Naar Opvoedingswinkel Noord-Limburg - www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be