Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 19 februari 2013.

De Opvoedingswinkel Noord-Limburg maakt een nieuwe start

Vanaf 11 februari is de opvoedingswinkel in Noord-Limburg terug actief. Deze doorstart is een gezamenlijk initiatief van de CKG's De Hummeltjes en de Stap, met als nieuwe consulent Hanne Claessens.

Doorstart Opvoedingswinkel Noord-Limburg

Tot september 2012 werd de Opvoedingswinkel georganiseerd door de lokale besturen (OCMW’s en gemeenten) van Noord-Limburg in het aanbod van Welzijnsregio Noord-Limburg. In overleg werd besloten om dit aanbod niet langer zelf als lokaal bestuur te brengen, maar eerder aansluiting te zoeken bij initiatieven uit de sector 'gezinsondersteuning'.

In de periode van onderbreking werden binnenkomende vragen opgenomen door de twee CKG's, Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. De twee centra die werkzaam zijn in de regio Noord-Limburg, met name 'de Hummeltjes' (werkingsgebied Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Neerpelt, Overpelt en Peer) en 'de Stap' (werkingsgebied Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode) hebben nu de handen in mekaar geslagen en willen samen het aanbod 'Opvoedingswinkel' brengen. De Opvoedingswinkel situeert zich binnen het preventieve luik, terwijl de CKG's met hun reguliere aanbod gericht op training en begeleiding, zich in het segment van de lichte hulpverlening bevinden. De twee werkvormen zijn dus zeer complementair en de nieuwe consulent komt hierdoor in een krachtig en polyvalent team terecht.

Uitvalsbasis voor de Opvoedingswinkel Noord-Limburg is het steunpunt Noord-Limburg van CKG 'De Hummeltjes' op de Jeugdcampus in de Bermstraat 9 bus 2 te Neerpelt.

Het nieuwe initiatief wil een voortrekkersrol opnemen voor de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind in de regio Noord-Limburg en zal hiervoor aansluiting zoeken bij de lokale besturen.

Opvoedingsconsulent Hanne Claessens

Nieuwe consulent is Hanne Claessens. Ze is van opleiding assistent in de psychologie en orthopedagoog. Ze werkt deeltijds als pedagogisch medewerker voor de Opvoedingswinkel Noord-Limburg, en vormt hier zoals gezegd team met de medewerkers van de twee CKG’s.

Tevoren heeft ze korte werkervaringen opgedaan in het onderwijs, de Bijzondere Jeugdzorg en bij Kind & Gezin. Naast haar opdracht in de Opvoedingswinkel is Hanne deeltijds tewerkgesteld aan de Katholieke Universiteit van Leuven als onderwijsassistent voor het Centrum voor Gezin –en Orthopedagogiek en vervult ze een functie als consulent voor gedrags- en opvoedingsproblemen binnen de consultatiedienst PraxisP.

Personen met opvoedingsvragen kunnen voortaan dus terecht bij Hanne op het Gsm nr: 0474 96 64 90 of het nr. 011 63 49 31 van het Steunpunt CKG De Hummeltjes te Neerpelt en per mail op het adres hanne@opvoedingswinkelnoordlimburg.be .

Voor informatie blijft de webpagina www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be beschikbaar, met onder andere het regionale aanbod van opvoedingsactiviteiten zoals deze zijn opgenomen in de agenda.