Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 3 december 2011.

Vlaamse extra-premie dakisolatie voor de lage inkomens verdwijnt eind dit jaar

Vanaf 2012 wordt de extra verbeterings- en aanpassingspremie die u van de Vlaamse Overheid krijgt voor isolatie van dak- en zoldervloer afgeschaft. Deze extra premie, bovenop de gewone isolatiepremie, kon worden aangevraagd indien het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2008 ≤ € 27.200 te verhogen met € 1.420 per persoon ten laste. De adviseurs van WIN houden op 29 december een extra-spreekmoment, opdat de premie nog tijdig kan aangevraagd.

Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2012 geen aanvragen meer kunnen worden ingediend voor een extra premie dak- en zoldervloer, ook niet voor facturen opgemaakt in 2011.

Indien u in 2011 nog isolatiewerken van dak- of zoldervloer laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer, dient u deze premie uiterlijk op 31/12/2011 aan te vragen (postdatum = indieningsdatum). De werken moeten uitgevoerd zijn in 2011 en de factuur moet opgemaakt en betaald zijn in 2011.

Extra spreekuur van het WIN-loket

De sociaal adviseurs voorzien uitzonderlijk een extra spreekuur op donderdag 29 december in de voormiddag waar u dan terecht kan om deze specifieke premie aan te vragen. In de laatste week van het jaar is er geen spreekuur in de gemeenten. Er is enkel dit bijzondere spreekmoment op donderdag 29 december.

U dient wel vooraf telefonisch de adviseur van uw gemeente te contacteren om een afspraak vast te leggen. De locatie zal u dan ook telefonisch worden meegedeeld.

Wij willen hierbij nog benadrukken dat dit extra moment enkel is voor de aanvragen van de extra Verbeterings- en AanpassingsPremie voor dak- en zoldervloerisolatie die u door een geregistreerde aannemer heeft laten plaatsen.

Voorwaarden voor deze premie zijn:

  • U bent eigenaar-bewoner of huurder;
  • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen 2008 is ≤ €27.200,00 te verhogen met €1.420 per persoon ten laste;
  • Uw niet geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning ≤€1200;
  • U hebt minstens 40m² isolatie met een r-waarde van minstens 3 geplaatst, waarvoor een factuur is opgemaakt en betaald in 2011

Contactgegevens sociaal adviseurs:

  • Anke Schwert, 0479/604 619, voor Hamont-Achel, Lommel en Overpelt
  • Steven Maesen, 0479/604 683, voor Hechtel-Eksel, Neerpelt en Peer
  • Monique Vanduffel, 0479/604 705, voor Bocholt, Meeuwen-Gruitrode en Lommel

En de fiscale aftrek?

Het gaat hier over de afschaffing van de extra-premie van de Vlaamse Overheid voor dakisolatie in gezinnen met een laag inkomen. Deze maatregel heef niets te maken met het afschaffen van de fiscale inbreng voor een aantal energiemaatregelen bij de federale overheid, waarover de voorbije dagen zoveel te doen was.

Hierbij willen we nog aangeven dat de fiscale inbreng voor dak- en zoldervloerisolatie die door een geregistreerde aannemer wordt geplaatst ook in 2012 nog mogelijk is. Voor de werken die in 2011 zijn uitgevoerd en in 2011 zijn betaald bedraagt de fiscale inbreng 40%. Voor facturen die in 2012 worden betaald zal de fiscale inbreng verminderd worden.

Daarnaast is er ook nog in 2012 een dakisolatie van Infrax, zowel voor de doe het zelver als bij plaatsing door een geregistreerde aannemer. Let wel op dat de r-waarde van de dakisolatie minimaal 3,5 moet bedragen vanaf 1 januari 2012.

www.wonennoordlimburg.be