Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 22 november 2010.

Sociaal Verhuurkantoor maakt dat zijn huurders er warmpjes inzitten

Eind 2008 besliste de Vlaamse Regering om energiebesparende maatregelen bij de Sociaal Verhuurkantoren te subsidiëren. Het SVK Noord-Limburg speelde hier onmiddellijk op in en startte voor 30 woningen een dossier op. Dit zal binnenkort tot resultaat hebben dat in 24 woningen de werken werden uitgevoerd. Hoeft het gezegd dat hierbij vooral de huurders een groot besparingsvoordeel optekenen.

100% subsidie

De Vlaamse premieregeling houdt in dat erkende SVK’s een subsidie kunnen aanvragen voor maatregelen als dakisolatie, vervangen van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas en vervanging van één of meer verwarmingstoestellen door een condensatieketel.

De werken worden 100% gesubsidieerd indien het SVK dit onder de geldende voorwaarden laat uitvoeren. De eigenaar moet gedurende 9 jaren na de oplevering van de werken zijn woning aan het SVK blijven verhuren aan dezelfde huurprijs als voor de renovatie. Ook het SVK mag gedurende dezelfde periode zijn huurprijs niet verhogen.

Kwaliteitsverbetering

Extra interessant aan deze maatregel is dat de woning vooraf gescreend wordt op eventuele technische problemen inzake vocht, stabiliteit, elektriciteit….  Vooraleer het SVK toezegging krijgt over de subsidies voor de energiebesparende maatregelen, wordt door het Vlaams Energieagentschap een technisch verslag opgemaakt. Hierin is opgenomen welke prioritaire werken desgevallend nog moeten uitgevoerd worden om de woning conform te brengen met de Vlaamse wooncode. De eigenaar moet zich engageren om deze werken op zijn kosten uit te voeren. Op deze manier wordt een belangrijke kwaliteitsverbetering van de SVK woning bekomen, waaraan opnieuw de huurder zijn voordeel doet.

Het SVK-Noord-Limburg maakt op deze wijze ernstig werk van een structurele kwaliteitsverbetering van zijn woningenbestand dat inmiddels 180 woongelegenheden omvat, gespreid over de 8 Noord-Limburgse gemeenten. Het SVK betrekt hier op de eerste plaats de eigenaars bij, die natuurlijk akkoord moeten gaan om de werken aan de gestelde voorwaarden te laten uitvoeren.

Succesvolle toepassing in Noord-Limburg

Door deze gerichte aanpak zijn intussen  in 8 woningen de energiebesparende maatregelen al uitgevoerd, terwijl  voor 9 woningen alle formaliteiten vervuld zijn en de werken in uitvoering zijn of binnenkort van start gaan. Bovendien zitten nog eens 7 woningen in de fase dat de prioritaire werken worden uitgevoerd, waarna het fiat van het Energieagentschap voor de rest van de werken.

Dit betekent dat in totaal 24 SVK-woningen in Noord-Limburg energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Intussen zit Vlaanderen omwille van het grote succes van deze maatregel doorheen zijn budget en worden er geen woningen meer gescreend. Daarnaast kunnen eigenaars van woningen die aan het SVK verhuren nog steeds aanspraak maken op de klassieke Vlaamse renovatiepremie.De kwaliteitsverbetering van de verhuurde woningen blijft immers een belangrijk aandachtspunt voor het Noord-Limburgse SVK.

Info: Marcel Knevels, coördinator SVK Noord-Limburg, tel. 011/66 87 92, www.welzijnsregio.be