Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 6 oktober 2010.

Loslaten en vasthouden. Sociaal Huis Overpelt reikt nieuwe werkmethode aan voor budgethulp.

Het Sociaal Huis van Overpelt heeft de gids ‘Loslaten en Vasthouden’ voorgesteld. Deze gids is het resultaat van een project dat een jaar geleden startte en dat op zoek ging naar een methodiek om de uitstroom te vergroten van mensen die in de budgethulpverlening zitten. De laatste jaren gingen immers meer en meer mensen in budgethulpverlening, maar te weinig mensen raakten er ook weer uit.

De nieuwe werkwijze gaat uit van de kracht van de hulpvrager. De afbouw van langlopende dossiers werd alvast op een cliëntversterkende wijze (empowerment) aangepakt. Dit leidde tot een sterke toename van cliënten die effectief zijn uitgestroomd, zegt voorzitter van het Sociaal Huis Dominiek Vanendert. Het project kreeg steun van de provincie Limburg binnen het kader van de projecten ‘kansenbeleid’. Gedeputeerde Erika Thijs was dan ook persoonlijk aanwezig om kennis te nemen van de resultaten van het project.

Nieuwe problemen vragen nieuwe oplossingen. Hiernaar is men op zoek gegaan in het project “Loslaten en Vasthouden”. Vertrekpunt was het idee dat cliënten weerbaar en sterk moeten worden gemaakt om de huidige en toekomstige problemen zelfstandig aan te pakken. Deze zienswijze is niet nieuw. De wijze waarop ze wordt toegepast binnen het Sociaal Huis van Overpelt is dat wel. Maatschappelijk werkster Sarah Janssen zorgde er met haar collega’s van de sociale dienst voor dat de theorie ook in praktijk kon gebracht worden.

De traditionele begeleiding met beheer van het budget volstond niet meer om cliënten terug zelfstandig te leren omgaan met hun eigen middelen. Vandaar de zoektocht naar een manier om hen daarbij te versterken om op die manier een uitstroom uit de hulpverlening mogelijk te maken. De uitstroom als dusdanig is geen doel op zich. De versterking van de hulpvragers is dat wel.

De titel van het project werd ‘Loslaten en Vasthouden’. Er zit een tweeledige betekenis in. Enerzijds is er het loslaten van de cliënten. Vaak blijven cliënten nodeloos lang in de hulpverlening. Het is voor hen immers een hele stap om terug op eigen benen te staan. Anderzijds staat het vasthouden voor de vaardigheden die cliënten opgedaan hebben tijdens de begeleiding. Vasthouden staat ook voor het feit dat cliënten steeds kunnen terugvallen op de diensten van het Sociaal Huis.

‘Loslaten en Vasthouden’ is een ‘inspiratiegids’ geworden. Hij kan voor andere diensten een aanzet zijn om er zelf mee aan de slag te gaan. Inspiratie en geen leidraad. Het is immers geen voorgeschreven weg om een gegarandeerd resultaat te bekomen.