Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 3 februari 2010.

Tjonge jonge jongeren. Informatiepakket over opvoedingsthema's.

De Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning van het agentschap Jongerenwelzijn stellen het pakket ‘Tjonge jonge jongeren’ voor. Dit informatiepakket is een antwoord op de vraag naar basisinformatie voor ouders over de opvoeding van jongeren. Deze informatie is beschikbaar in de Opvoedingswinkels. Spreek er dus gerust onze consulenten op aan op de spreekuren opvoedingswinkels Noord-Limburg.

De Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning hebben ondermeer als taak de ondersteuning van opvoedingswinkels. Dat zijn laagdrempelige ‘winkels’ waar ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken terecht kunnen met vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Daarnaast kan een ouder er terecht voor informatie over allerhande thema’s of voor een info- of vormingsavond rond thema’s als zindelijkheid, straffen en belonen, communiceren met je puber ...

De opvoedingsconsulenten in de opvoedingswinkels werkten mee aan de ontwikkeling van het informatiepakket door ondermeer het aanreiken van thema’s en noden die ze ervaren in de dagelijkse werking van de opvoedingswinkels. Ook andere partners met heel wat expertise over de opvoeding van jongeren werkten mee en leverden een belangrijke inhoudelijke bijdrage : Universiteit Gent – vakgroep ontwikkelingspsychologie, vzw De Keerkring, vzw Ladda, VIP Jeugd en het Kinderrechtencommissariaat.

Volgende brochures werden in dit nieuwe aanbod opgenomen:

  • Biotoop: jongeren anno 2010 (dit is een leefwereldschets van tieners anno 2010)
  • De apenjaren? Een brochure voor ouders over de veelzijdige ontwikkeling van jongeren.
  • Hoe praat ik met mijn puber?
  • Ouderlijk gezag. Rechten en plichten van ouders.
  • Grenzen stellen bij pubers: een moeilijke evenwichtsoefening.