Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 21 juni 2009.

Stad en OCMW openen Sociaal Huis in Lommel

Eén loket voor al uw welzijnsvragen

In 2007 startte de stad Lommel met de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan, een groots plan om de dienstverlening inzake welzijn naar de Lommelaars verder te verbeteren. “Met het Sociaal Huis plukken we vandaag de vruchten van ons harde werk,” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Dit wordt dé plek waar iedereen terecht kan met alle vragen rond de sociale dienstverlening in Lommel. Een bijzonder handig hulpmiddel is de website www.rechtenverkenner.be waarop iedereen heel makkelijk alle mogelijke sociale voordelen, premies en tegemoetkomingen kan terugvinden. Vanaf nu beschikt de Lommelaar inzake welzijn dus 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 over alle belangrijke informatie.”

Welzijn dichter bij de burger brengen

Bij de ontwikkeling en de uitbouw van het Sociaal Huis werd vertrokken vanuit het perspectief van de klant. Wat zijn de behoeften van de inwoners en op welke manier gaan zij op zoek gaat naar een bepaalde dienstverlening?

Dit alles vertaalde zich een reeks van lokale dienstverleningen en federale, Vlaamse en provinciale rechten inzake welzijn. In de toekomst worden ook de dienstverleningen van externe partners op dezelfde manier in kaart gebracht. Om deze informatie klantvriendelijk aan te bieden is een eenvoudig medium ontwikkeld, de rechtenverkenner. De rechtenverkenner helpt de bezoeker om via verschillende zoekmogelijkheden elke dienstverlening, recht of tegemoetkoming inzake welzijn snel en vlot te vinden.

Elke klant gaat naar huis met een oplossing

“We werken voortaan met een eerste- en tweedelijns dienstverlening,” zegt OCMW-voorzitter Jean Lavreysen. “Dankzij een goed uitgebouwde loketfunctie, waarbij er meteen een antwoord gegeven kan worden op eenvoudige vragen, gaat elke klant steeds naar huis kan met ofwel een oplossing voor zijn hulpvraag ofwel een concrete afspraak met een deskundige in tweede lijn.”

Een geïntegreerde manier van werken

Welzijn is een beleidsdomein voor zowel de stad als het OCMW. Het loket van het Sociaal Huis en het nieuwe woonloket worden bemand door medewerkers van stad en OCMW. Op deze manier zal er een wederzijds leerproces en cultuuruitwisseling ontstaan en groeien.

Autonomie van de burgers ondersteunen

De verschillende dienstverleningen worden op een eenvoudige manier aangeboden, zodat men het recht of de dienstverlening zelfstandig kan realiseren. Bovendien wordt begeleiding  geboden .Alle inwoners kregen  een handleiding van de rechtenverkenner als bijlage van de infogids toegezonden. In de computerlessen voor senioren wordt de rechtenverkenner specifiek aangeleerd en in de wachtruimte van het Sociaal Huis staan computers waarop iedereen op de rechtenverkenner kan raadplegen en de gewenste documenten kan afprinten.

Voor info: Sociaal Huis Lommel

Raadplegen: Rechtenverkenner Lommel