Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 20 januari 2009.

Robinson-lijst voorkomt ongewenste reclame

Het is niet altijd eenvoudig om te weerstaan aan al te opdringerige reclame. Zeker als deze mooie aanbevelingen je zeer persoonlijk aanspreken in op naam gerichte boodschappen.

Dit leidt helaas tot ondoordachte en onnodige aankopen, zonder dat voldoende wordt stilgestaan bij prijs en kwaliteit.

Hier niet op ingaan laat je sparen op het gezinsbudget. En als je de aanbiedingen niet ziet, is het ook geen probleem om er aan te weerstaan. Zonder dat het pijn hoeft te doen. Integendeel, het helpt bijzonder goed om de knagende pijn van een schuldenproblematiek te voorkomen.

Het fenomeen van op naam gerichte reclame is wel gekend. Reizen, kleding, cosmetica, potten en pannen... tot auto’s toe. Er is wel ergens een of andere verkoper die meent dat jij hier dringend aan toe bent. Soms heeft die er zelfs lucht van dat je zonder middelen zit, en heeft dan nog eens een handig krediet achter de hand.

Dat je dit soort reclame ontvangt is niet omdat je er rechtstreeks om gevraagd hebt, maar omdat handige reclamejongens op basis van enquêteformulieren, kortingbonnen of wedstrijddeelnames adressen hebben verzameld, vaak nog aangedikt met interessante persoonlijke gegevens.

Op basis van jouw profiel word je dan per brief of telefoon gecontacteerd om zo snel mogelijk de koop van je leven te doen…

Om te ontsnappen aan deze ongevraagde reclame per post of telefoon, kan je je inschrijven op de Robinson lijst.

De Robinson-lijsten worden beheerd door het Belgische Direct Marketing Verbond (BDMV) dat zo’n 450 aangesloten bedrijven telt die verplicht zijn de Robinsonlijst te contacteren vooraleer ze reclame versturen. Niet-leden bedrijven worden eveneens aangemoedigd om dit te doen.

Er bestaan 2 soorten lijsten:

  1. Robinson Mail lijst: voor personen die geen reclame op naam per post meer willen ontvangen 
  2. Robinson Phone lijst: voor personen die geen commerciële aanbiedingen per telefoon meer wensen te krijgen.

Inschrijven op de Robinson-lijst naar keuze kan via de website (www.robinson.be) of per brief aan: Robinson-lijst, BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel.

De gegevens die je doorgeeft, worden enkel opgenomen en gebruikt om ervoor te zorgen dat je geen reclame op naam meer ontvangt. Wanneer je van adres verandert, is het noodzakelijk om je opnieuw in te schrijven op de lijst. Na inschrijving moet je toch op 1 tot 3 maanden tellen voordat de inschrijving werkelijk resultaat geeft.

Er bestaan echter 4 uitzonderingen waarbij je toch voor commerciële doeleinden gecontacteerd kunt blijven worden:

  1. indien het reclame is van een bedrijf dat geen lid is van het BDMV.
  2. indien je klant bent van een bedrijf, dan mag dit bedrijf je steeds contacteren, ook al bent je opgenomen in de lijst;
  3. indien je uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt aan een bedrijf om je via email of SMS te contacteren
  4. indien het gaat om een bedrijf dat vanuit het buitenland opereert.

Om van deze bedrijven ook geen reclame meer te ontvangen, moet je hen rechtstreeks contacteren.

De Robinson-lijst zorgt voor een daling van reclame op naam van ongeveer 80% en is dus geen 100% waterdichte oplossing.

Meer informatie kan je vinden op www.robinson.be.

Dit bericht is een initiatief van de dienst Schuldbemiddeling van Welzijnsregio Noord-Limburg, en past in het preventie-initiatief ter voorkoming van schuldenlast.