Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 7 november 2008.

Mantelzorg, zorg voor een ander, heel de wereld mag het weten...

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere heeft de campagne Heel de wereld mag het weten gelanceerd. Met de campagne wil minister Vanackere de mantelzorgers in Vlaanderen een hart onder de riem steken en het begrip mantelzorg onder de aandacht van het brede publiek brengen. Deze nationale informatiecampagne (radio-spots, advertenties, folders en website) loopt vanaf maandag 10 november op radio, in dagbladen en in weekbladen.

ELKAAR HELPEN

AFFICHEElkaar helpen is een belangrijke bouwsteen van een gezonde en solidaire samenleving. Tienduizenden Vlamingen zetten zich spontaan in voor medemensen die hulp of zorg nodig hebben. Zij worden, vaak zonder dat ze het zelf weten, mantelzorgers genoemd. Sommige mantelzorgers zorgen voor een chronisch ziek kind, een gehandicapte partner of een dementerende ouder. Anderen voor een zus, een vriendin of een buurman die gedurende kortere tijd op zorg is aangewezen. Het gaat dan om hulp op lichamelijk, materieel, maar ook op emotioneel vlak.

Wie voor een ander zorgt, heeft daar voldoening van en krijgt vaak heel veel genegenheid terug, maar mantelzorg brengt ook praktische, financile en psychologische vragen met zich mee. Wie voor een ander zorgt, verdient dan ook zoveel mogelijk steun en hulp en op tijd en stond een stevige schouderklop.

DE CAMPAGNE

De campagne toont voorbeelden van mensen die hun uiterste best doen om een mantelzorger uit hun omgeving een hart onder de riem te steken. Deze mensen willen aan de hele wereld laten zien hoe goed n van hun familieleden of kennissen voor iemand anders zorgt.

Affiches

AFFICHEElke Vlaming wordt uitgenodigd om op www.heeldewereldmaghetweten.be zelf een affiche te maken en daarmee een mantelzorger in de bloemetjes te zetten. Elke deelnemer maakt kans op een leuke prijs. Het winnende compliment wordt namelijk afgedrukt op een grote affiche in Londen, waar de winnaar en de mantelzorger in kwestie naar gaan kijken. Zo laten we letterlijk aan heel de wereld weten hoe goed die mantelzorger wel bezig is. Er werden 5 affiches als voorbeeld aangemaakt, die overal in Vlaanderen worden opgehangen.

Radio

Op de radio wordt hetzelfde principe gehanteerd. Een eerste radiospot nodigt de Vlaming uit om een complimentje in te spreken op het antwoordapparaat van heel de wereld mag het weten. Tijdens de campagne wordt elke dag van n van die inzendingen een echte radiospot gemaakt die daadwerkelijk wordt uitgezonden.

Folders

Een informatieve folder zal naar het brede publiek verspreid worden via o.a. de mantelzorgverenigingen, Steunpunt Thuiszorg, de sociale diensten van de OCMWs, de mutualiteiten, de autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de ziekenhuizen, de bibliotheken en infozuilen in openbare gebouwen.

INFORMATIE

Mantelzorgers kunnen praktische informatie en hulp verkrijgen bij de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds en de sociale dienst van het OCMW. Daarnaast kunnen zij ook terecht bij een van de vijf erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers in Vlaanderen. Meer informatie op www.heeldewereldmaghetweten.be.