Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 13 oktober 2008.

Vlaanderen, provincie en gemeenten zetten in op een goed woonbeleid in Noord-Limburg

Op een werkvergadering in Lommel zetten Vlaams Minister Marino Keulen, gedeputeerde Gilbert Van Baelen en WIN-voorzitster Véronique Caerts namens de gemeenten, hun handtekening onder de afspraak om de nodige middelen samen te leggen om een woonbeleid te ontwikkelen voor de regio Noord-Limburg. WIN staat voor Wonen in Noord-Limburg. Opnieuw zijn de  gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer het spraakmakende voorbeeld van goede samenwerking in Vlaanderen.

Gedeputeerde Gilbert Vanbaelen, Schepen Véronique Caerts en Minister Marino KeulenDe overeenkomst werd ondertekend in de trouwzaal van het Lommelse stadhuis, een meer dan symbolische plek om duurzame samenwerkingsverbanden vast te leggen.

"Wat lokaal kan aangepakt en opgelost worden, moet Brussel niet doen. Bovendien loopt dit meestal efficiënter en goedkoper", leidde Minister Keulen in.  Vandaar het initiatief vanuit Vlaanderen om subsidies te voorzien voor een lokaal woonbeleid, op voorwaarde dat intergemeentelijk wordt samengewerkt en dat de gemeenten uiteraard ook een bijdrage leveren. Eenzelfde appreciatie bij het Limburgse provinciebestuur dat eveneens een financiële inbreng doet.

Hierdoor kunnen de acht Noord-Limburgse gemeenten gedurende minimaal drie en maximaal negen jaren een ploeg van zeven  deskundige medewerkers inzetten, die er samen met de gemeentelijke diensten het woonbeleid uittekenen.

Deze ploeg wordt ondergebracht als een nieuwe cel in het Noord-Limburgs Sociaal Verhuurkantoor en zal er instaan voor:

  • de uitbouw van een infoloket wonen in elke gemeente waar inwoners terecht kunnen met allerhande vragen over wonen (bouwen, verbouwen, huren, premies, energiebesparing, technisch advies...);
  • het organiseren van gemeentelijk woonoverleg met alle actoren op het terrein;
  • het opmaken van een gemeentelijke woonbeleidsvisie uitgaande van de principes duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen en met aandacht voor levenslang en aanpasbaar wonen;
  • het opmaken van een beleids- en actieplan over betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

Dit gezamenlijke initiatief betekent vooral een verdieping van het woonbeleid. Dit gaat verder dan de techniciteit van ruimtelijke ordening en huisvesting. Hier wordt de symbiose gemaakt met woonkwaliteit en welzijn. Wonen is een basisrecht voor elke burger. Een goed woonbeleid voeren in de regio speelt derhalve in op een behoefte en zorg van elke inwoner. Zeker in een regio waar de vastgoedprijzen danig stijgen, waardoor betaalbaar wonen niet meer vanzelfsprekend is.

Met WIN heeft Noord-Limburg dus half gewonnen. Door samenwerking worden heel wat middelen aangereikt. Het is nu de uitdaging om hiermee de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

Voor meer info: www.wonennoordlimburg.be