Jaarverslagen / Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010

Het werd al aangegeven op de nieuwjaarsreceptie van 2010 te Overpelt. De permanente groei van onze vereniging zou wat matigen. Wij wilden vooral werken aan de versterking van de bestaande dienstverlening.

Een klein beetje werd in 2010 nog aan uitbreiding gedaan, met de klassieke groei van de gezinszorg. Als nieuwe dienst kwam er de dienst informatieveiligheid bij, als ondersteunende dienst voor Welzijnsregio en de aangesloten OCMW’s.Voor het overige ging de aandacht vooral naar de kwaliteitsverbetering en op dit terrein hebben wij toch belangrijke resultaten gehaald.

Zo behaalde de dienst T&O het kwaliteitscertificaat dat werd uitgereikt door het Europees Sociaal Fonds. Bovendien werd de dienst T&O op het podium geroepen te Brussel om zijn opleidingstrajecten als goede praktijkvoorbeeld te brengen voor een Europees publiek.

De dienst Gezinszorg verkreeg de ‘Ik leer weer award’ als een erkenning van goede praktijk voor het opleidingsplan dat door de dienst werd opgezet. Vooral de originele aanpak waarbij de verzorgenden zelf in grote mate de inhoud van het opleidingspakket bepalen, was doorslaggevend voor de jury. Met deze prijs werd Welzijnsregio Noord-Limburg extra in de media gebracht.

De Opvoedingswinkel wist na amper één jaar werken een kwaliteitscertificaat te bekomen. Met dit kwaliteitslabel dat werd toegekend door Kind en Gezin wordt onze opvoedingswinkel ingeschakeld in het Vlaamse jeugdwelzijnsbeleid. Bovendien is het vooral een garantie van goede dienstverlening die aan de bezoekers kan meegegeven worden.

Ook het Sociaal Verhuurkantoor werkte in 2010 aan kwaliteit. Heel concreet werd ingestapt in het duurzaamheidsprogramma van het Vlaams Gewest waarbij in 26 woningen verregaande energiebesparende maatregelen werden doorgevoerd.

Regelmatig worden wij als samenwerkingsverband van OCMW’s uitgenodigd om ‘het succesverhaal van Noord-Limburg’ voor te stellen. Als voorzitter en met mij het hele bestuur kan ik daar alleen maar fier op zijn. Het gaat evenwel niet om de fierheid om met dit verhaal te pronken. Het gaat vooral over het feit dat wij er als OCMW’s in slagen om middels de samenwerking een kwaliteitsvolle en gedegen dienstverlening op poten te zetten voor de inwoners van onze gemeenten en dit aansluitend op de eigen dienstverlening van het OCMW.

Het is deze weg die wij verder willen gaan in 2011.

En soms moet je zelfs kunnen zeggen dat het beter is om afstand te doen van zaken tenminste als je deze kan overlaten aan organisaties die deskundiger zijn op het betreffende terrein. Het is dit wat we in 2011 doen met het Natuurproject van T&O. Binnen dit project werd jarenlang prachtig werk geleverd, maar het werkterrein van Groen en Natuur is intussen dermate geëvolueerd en geprofessionaliseerd dat wij als Welzijnsorganisatie nu hebben besloten om dit project over te dragen aan een expert, met name ‘De Winning’ uit Lummen.

Werken aan kwaliteit is een boodschap die wij als organiserend bestuur kunnen meegeven aan onze diensten. Het zal evenwel maar echt resultaat hebben als de medewerkers er dagdagelijks mee begaan zijn. Graag wil ik dan ook elk personeelslid van Welzijnsregio danken en feliciteren voor dit resultaat en iedereen ook uitnodigen om met eenzelfde ingesteldheid deze doelstelling van kwaliteitsvolle dienstverlening verder te zetten.

Download het jaarverslag 2010 (PDF formaat).

Naar de vorige jaarverslagen