Jaarverslagen / Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008

In 2008 werd verder gestalte gegeven aan de visie en de missie van onze vereniging. Welzijnsregio is een vereniging van de Noord-Limburgse OCMW’s en wil met zijn diensten aanvullend werken op de OCMW-dienstverlening naar hun cliënten en ondersteunend werken naar de OCMW-medewerkers. Deze samenwerking tussen OCMW’s en Welzijnsregio uit zich op verschillende niveau’s: bestuur, adviescommissies en vooral de nabijheid van de medewerkers in de OCMW’s.

Voor deze specifieke manier van werken werden onze vereniging en de aangesloten OCMW’s in 2008 gelauwerd met de Ethias Competence Award. Dit is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het tijdschrift ‘OCMW-Visies’. Met deze toekenning wilde de jury vooral de actieve samenwerking tussen en met de OCMW’s in Noord-Limburg als toonaangevend voorbeeld stellen.

Dank en felicitaties aan alle medewerkers voor het behalen van deze erkenning.

Intussen was er in 2008 de verdere uitbouw van de bestaande dienstverlening met enkele nieuwe accenten. Wij halen hier enkele punten uit dit jaarverslag naar voren, zonder tekort te willen doen aan de gewone werking zoals die in elke dienst tot stand komt:

Bovendien was er de kans om nieuwe initiatieven voor te bereiden, die dan verder in 2009 zullen geïmplementeerd worden:

  • zo werd een aanvraag ingediend voor de erkenning van een karweidienst binnen de lokale diensteneconomie met een goedkeuring tot gevolg;
  • het concept voor de opvoedingswinkel in Noord-Limburg werd in overleg tussen gemeenten en OCMW’s uitgewerkt, met als resultaat een nieuwe dienst binnen Welzijnsregio;
  • in de zijlijn werd meegewerkt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Wonen in Noord-Limburg’, weliswaar een gemeentelijk initiatief, maar waar het sociale aspect niet ver weg is en waar de binding wordt gemaakt met het Sociaal Verhuurkantoor.

Aanzetten genoeg dus om Noord-Limburg in 2009 als Welzijnsregio verder uit te bouwen.

Download het jaarverslag 2008 (PDF formaat, 340 KB).

Naar de vorige jaarverslagen