Jaarverslagen / Jaarverslag 2005

Jaarverslag 2005

Net zoals de gemeentebesturen zitten de OCMW-raden in het laatste jaar van hun legislatuur. Ieder zal voor de eigen gemeente terugblikken welke de realisaties zijn geweest. De Noord-Limburgse OCMW's mogen aan hun individueel resultaat nog een verwezenlijking toevoegen. Met de oprichting van de OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg werd de jarenlange samenwerking in een juridische structuur gegoten. De statuten werden geofficialiseerd op de oprichtingsvergadering van juni 2000.

Het bleef evenwel niet bij deze papieren constructie en in juli 2002 werden de bestaande personeelsleden van de verschillende diensten vanuit de OCMW's naar de Welzijnsregio Noord-Limburg overgedragen. Vanaf dan kwam de organisatie in een stroomversnelling. De diensten die binnen Welzijnsregio werden ondergebracht slaan op enkele essentiële OCMW-taken: arbeidsbegeleiding, rechtshulp, schuldbemiddeling, gezinszorg. Met de steeds meer complexe samenleving zijn ook deze noden gegroeid, wat maakt dat deze diensten steeds meer bevraagd werden. Binnen het samenwerkingsverband werden de diensten dan ook versterkt en kregen ze een uitbreiding.

Dit maakte dat de Welzijnsregio Noord-Limburg in zijn eerste jaren een snelle groei heeft gekend. De verdubbeling van het aantal erkende en gesubsidieerde uren in de dienst Gezinszorg was daar niet vreemd aan. Het aantal personeelsleden is gegroeid tot 65 voltijds equivalenten. Gezien het veelal om deeltijds werkenden gaat, heeft de vereniging momenteel een personeelsbestand van bij de honderd personen. Hierdoor is zij de grootste OCMW-vereniging met een ruime opdracht in Vlaanderen. Ook naar inhoud is de vereniging het voorbije jaar gegroeid met de toevoeging van een vijfde dienst in het aanbod, met name het Sociaal Verhuurkantoor. Dit alles heeft als gevolg dat de toegevoegde waarde, namelijk het dienstenaanbod van de vereniging aan de leden OCMW's, ook sterk is kunnen toenemen.

Welzijnsregio Noord-Limburg is ontstaan uit en wordt gedragen door de Noord-Limburgse OCMW's. De OCMW-besturen maken het bestuur van de vereniging uit, en komen gezamenlijk tussen in de kosten. Ook hier blijkt na een evaluatie van de recente jaarrekeningen dat een economische meerwaarde kon gerealiseerd worden. Blijkt immers dat in het totale budget van de vereniging de partners OCMW's slechts 20 % van de middelen zelf moeten aanbrengen. De rest kom vanuit Vlaamse, provinciale, federale en Europese subsidies of vanuit de inbreng van de gebruikers. Dit is zeker geen slecht resultaat als wij daarenboven zien dat deze middelen grotendeels worden benut voor het dragen van de personeelskosten. Er werden dus door de oprichting van de Welzijnsregio Noord-Limburg heel wat externe middelen losgemaakt voor het scheppen van nieuwe tewerkstelling in de streek, die bovendien kan worden ingezet in een verhoogde dienstverlening aan de bevolking. Toch ook een resultaat dat mag vermeld worden bij het opmaken van de balans.

Nu dat de OCMW's vanaf volgend jaar een nieuwe legislatuur ingaan, gaat ook het bestuur van de Welzijnsregio Noord-Limburg een nieuwe samenstelling krijgen. Belangrijk is dat in deze overgang een kritische evaluatie wordt gemaakt van zowel het inhoudelijke dienstenaanbod als van de organisatiestructuur. De diensten van de Welzijnsregio Noord-Limburg zijn steeds een afgeleide van het aanbod dat OCMW's aan hun inwoners willen brengen. Zodanig moet afstemming gebeuren met de lokale sociale beleidsplannen zoals OCMW's die momenteel voorbereiden. Bovendien moet ook de bestuursmatige en organisatorische structuur van de vereniging geëvalueerd worden in het licht van de recente groei. Het is deze boodschap met voorstellen die de huidige Raad van Bestuur in dit laatste jaar van de legislatuur nog wenst voor te bereiden en als aanbeveling wenst mee te geven aan de nieuwe OCMW- raden.

Download het jaarverslag 2005 (PDF formaat, 573 KB).

Naar de vorige jaarverslagen