Welzijnsregio Noord-Limburg / DISV Noord-Limburg / Bestuur

Bestuur

De intergemeentelijke samenwerking DISV Regio Noord-Limburg neemt de rechtsvorm aan van een ‘dienstverlenende vereniging’ overeenkomstig artikel 397 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de
kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet (titel 3). Ongeacht
haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter. (art. 397 decreet
lokaal bestuur).


Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in deze titel van het decreet noch door
onderhavige statuten, zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen van toepassing die gelden voor de
vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Waar het ontwerp van het nieuwe decreet lokaal bestuur uitgaat van een verregaande integratie van OCMW en gemeente, voorziet ditzelfde ontwerp dit niet voor de intergemeentelijke samenwerking.

De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle raadsleden van de deelnemende gemeenten.

Elke gemeente heeft minstens 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, de burgemeester of een gemandateerde schepen. Gemeenten met meer dan 20.000 inwoners hebben nog een tweede vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

Leden Raad van Bestuur:

 • Stijn Van Baelen, burgemeester Bocholt
 • Liesbeth Van der Auwera, burgemeester Bree
 • Rik Rijcken, burgemeester Hamont-Achel
 • Jan Dalemans, burgemeester Hechtel-Eksel
 • Bob Nijs, burgemeester Lommel
 • Nancy Bleys, schepen Lommel
 • Benny Spreeuwers, schepen Oudsbergen
 • Ilse Wevers, schepen Oudsbergen
 • Sigrid Cornelissen, schepen Peer
 • Frank Smeets, burgemeester Pelt
 • Raf Drieskens, schepen Pelt

Voorzitter: Frank Smeets

Secretaris: Jan Dalemans