Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 4 november 2015.

Samen werken aan het verhogen van de tewerkstellingskansen - Voortraject en inschakelingstraject succesvol gestart

Voor het tweede jaar op rij werkt de dienst Tewerkstelling en Opleiding samen met het Centrum voor Basiseducatie voor het voortraject en het inschakelingstraject.

De klik met Basiseducatie laat vooral toe dat het aangeboden programma modulair werd samengesteld. Hierdoor kan er veel sterker op maat van de groep en de deelnemers gewerkt worden. Naast de samenwerking met Basiseducatie is er samenwerking met de sociale en reguliere economie voor stages en werkervaring.

Voorbereiding op tewerkstelling

Twee ervaren vormingswerkers van het Centrum voor Basiseducatie nemen het voortraject en het inschakelingstraject voor hun rekening. De groepen van telkens een tiental deelnemers, zijn in september gevormd en de eerste stages in het voortraject zijn half oktober van start gegaan. De deelnemers van beide vormingen zijn enthousiast over de inhoud, de groep en de manier waarop de vorming gebracht wordt.

Het inschakelingstraject richt zich naar personen die via de OCMW's zijn tewerkgesteld via artikel 60. Het is gericht op het versterken van kennis, vaardigheden en attitudes als werknemer en op het versterken van de sollicitatievaardigheden. Dit geeft hen meer kansen op doorstroming eenmaal hun werkervaring in het kader van art. 60 achter de rug is. De werkervaring loopt intussen bij sociale economie projecten, bij diensten van OCMW of gemeente of bij reguliere bedrijven.

Het voortraject is er voor die personen voor wie de afstand naar de arbeidsmarkt nog te groot is. In de vormingsmomenten wordt gewerkt aan de inzichten in hun mogelijkheden en beperkingen. Dit helpt hen bij het bepalen van hun jobdoelwit. Attitudes en sociale vaardigheden worden versterkt. Ook in de vorming wordt over de grenzen gekeken. Zo brengen de deelnemers uit beide projecten in de komende week een bezoek aan de budgetbeurs Budget4life die de tweede helft van november doorgaat in 't Pelterke te Overpelt.

Oriëntatiestages

De keuze van de stages in het voortraject zijn op maat van de deelnemers.

Voor de stages doen we beroep op de vertrouwde werkplaatsen waarmee de dienst T&O en de OCMW’s duurzame werkrelaties onderhouden. Opnieuw zijn dit de sociale economie actoren, diensten van OCMW's en gemeenten en reguliere bedrijven.

Duurzaam samenwerken loont. Samenwerken maakt de banden tussen de organisaties sterker. Samenwerken creëert blijvende en nieuwe kansen voor de cliënten in onze regio.

Netwerkmoment sociale economie

Deze positieve impulsen willen we delen met al onze partners tijdens het netwerkmoment op 10 november 2015 te Peer. Ook de dienst T&O zal er een informatiestand hebben, temidden van de actoren in de sociale economie.

Het netwerkmoment leent zich om nieuwe partners te ontdekken, bestaande samenwerkingsverbanden te versterken en inspiratie te bekomen voor nieuwe projecten.

Dit is de essentie van de regierol sociale economie die de 9 Noord-Limburgse gemeenten samen hebben opgenomen en hebben ondergebracht bij Welzijnsregio en de dienst Tewerkstelling en Opleiding. Allen samen scharen we ons achter de eerste doelstelling van de sociale economie, namelijk kansen scheppen voor een duurzame tewerkstelling voor diegenen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

De dienst T&O en de regierol hopen jullie zeker te ontmoeten op het netwerkmoment op 10 november om 19.00 uur in het Poorthuis te Peer. Nog niet ingeschreven? Geef dan nog snel een seintje aan christine@welzijnsregio.be .