Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 26 maart 2015.

Het Sociaal Huis van Overpelt bezoekt eenoudergezinnnen thuis

Het Sociaal Huis is gestart met huisbezoeken bij de eenoudergezinnen in Overpelt. Vooral deze gezinnen blijken vandaag de dag erg kwetsbaar te zijn, zeker als het gaat om het financiële plaatje.

Het Sociaal Huis wil daar iets aan doen en samen met de ouder nagaan of er voldoende zicht is op de rechten waarop het gezin aanspraak kan maken. Overpelt kiest daarmee resoluut voor een dienstverlening dicht bij de mensen, zegt OCMW-voorzitter Dominiek Vanendert.

Proactief werken

Bij het Sociaal Huis plakken ze een term op die wijze van dienstverlening: ‘proactief werken’. Daarbij gaat er bijzondere aandacht uit naar preventie, een vlotte toegang naar de dienst en het actief opsporen van problemen, met als doel om Overpeltenaren die met armoede geconfronteerd zouden kunnen worden snel op te pikken.

Het voorbije jaar waren er al een aantal realisaties, waarbij nauw werd samengewerkt met mensen met een beperkt budget: een heldere brochure en infosessies over de werking van tal van diensten, de ontmoetingsplaats Pelterhoekje en een interne kwaliteitsverbetering van de hulpverlening. Door de boer op te gaan met hun kennis, gaan de mensen van het Sociaal Huis nu nog een stap verder.

Op huisbezoek

Steeds meer blijkt dat een ouder die er alleen voor staat, het moeilijk heeft om rond te komen. De drempel naar het Sociaal Huis blijft helaas een struikelblok, vaak omdat het ruime aanbod onbekend is. Daarom worden de rollen omgedraaid en gaat de maatschappelijk assistent op huisbezoek.

Samen wordt nagegaan of het gezin geen rechten laat schieten. Dit kan gaan van gratis tandverzorging tot 18 jaar, over de Overpeltse knipoogbonnen, vermindering van de onroerende voorheffing, kortingen om op vakantie te gaan, de toeslag kinderbijslag voor eenoudergezinnen tot de mogelijkheden op het vlak van sociale huisvesting.

Voorzitter Dominiek Vanendert: “In een digitale wereld met een lawine aan informatie heeft het Sociaal Huis nuttige weetjes op een rij gezet. Die worden dan samen overlopen. En misschien komen er bij dat huisbezoek dan dingen naar boven die het gezin een stap voorwaarts helpen. En daar gaat het toch om.”

Zie ook de eerdere berichten over proactief handelen in Overpelt:

Sociaal Huis Overpelt kiest de vlucht vooruit.

Pelterhoekje als bijzondere ontmoetingsplek in het Sociaal Huis