Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 4 februari 2015.

Raad van twaalf steunt project Kinderarmoede in Hechtel-Eksel

In aanloop naar het carnaval gebeuren in Eksel heeft de raad van twaalf zich van haar beste zijde laten zien. Twaalf Ekselse dames gingen de uitdaging van de raad van elf aan om ook iets met carnaval te doen.

Zij organiseerden eind 2014 een fuif ten voordele van het project kinderarmoede van OCMW Hechtel-Eksel. Onlangs mochten voorzitter en secretaris van deze dames de opbrengst van de fuif in ontvangst nemen. 300 euro was het resultaat. Voorzitter Baselet dankte de dames voor hun inzet.

Project kinderarmoede

Kinderarmoede staat voor deze beleidsperiode hoog op de agenda van het OCMW van Hechtel-Eksel. Momenteel loopt er een onderzoek bij de Hechtel-Ekselse gezinnen met kinderen. Dit onderzoek wordt gedaan door de PXL. Resultaten worden verwacht eind juni waarna er terugkoppeling zal zijn naar OCMW en gemeenteraad en er uiteraard ook beleidskeuze zullen gemaakt worden. Voorzitter Baselet verzekerde dat dit bedrag integraal bij het budget kinderarmoede zal komen en dat het zeker ten goede komt van de doelgroep.

Op de foto: de afvaardiging van de raad van twaalf met voorzitter en secretaris van het OCMW