Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 11 januari 2015.

Rechtshulp van start in Sociaal Huis Bree

Vanaf 5 januari 2015 is de Rechtshulp van start gegaan in Bree. De inwoners kunnen er bij jurist Mina Boumdiane terecht voor gratis juridisch advies.

Spreekuur is er in het Sociaal Huis, Peerderbaan 37 te Bree, op donderdag van 09.00 tot 11.00 uur.

OCMW + Welzijnsregio

Het is intussen alweer een jaar geleden dat OCMW Bree aansloot bij OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg. De afspraak werd gemaakt om de dienstverlening van Welzijnsregio stapsgewijs te integreren in het pakket van het OCMW.

In 2014 werd de dienst Gezinszorg van Bree opgenomen binnen Welzijnsregio. Ook het Sociaal Verhuurkantoor ging van start. Bedoeling is dat in de loop van 2015 de andere diensten volgen, met dus vanaf 1 januari de start van de Rechtshulp.

Rechtshulp

Met de dienst rechtshulp wordt gratis juridisch advies en bijstand geboden aan elke inwoner van de aangesloten gemeenten.

Iedereen kan immers in een situatie verzeild geraken die hem juridisch in een moeilijk parket brengt. In die omstandigheden is het nuttig dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Het behoort tot de taak van het OCMW zijn inwoners hierover te informeren. De Noord-Limburgse OCMW's hebben hiervoor in samenwerking met Welzijnsregio de rechtshulp uitgewerkt.

Naast juridisch advies voor de cliënten zal jurist Mina Boumdiane ook de medewerkers van de sociale dienst van juridisch consult voorzien.

Voor meer info over de rechtshulp en de spreekuren van de juristen zie:  Dienst Rechtshulp.