Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 3 december 2014.

Ondersteuning vanuit de geestelijke gezondheidszorg voor de eerstelijns zorgaanbieders

RELING is het netwerk geestelijke gezondheidszorg in de westelijke helft van Limburg. Met uitzondering van de gemeenten Bree en Meeuwen-Gruitrode die tot NOOLIM behoren, valt gans Noord-Limburg onder het werkingsgebied van RELING.

Als artikel 107 project bouwt RELING zorgcircuits uit voor de doelgroep volwassenen (18j-65j) met psychische klachten en/of psychiatrische aandoeningen.

Na het eerdere aanbod van de ambulante mobiele teams onder functie 2 van het netwerk is vanaf 1 december 2014 ook een belangrijk deel van de GGZ netwerkfunctie 1B een feit.

RELING wenst vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ondersteuning te voorzien voor hulp- en dienstverleners die in contact komen met personen met psychiatrische klachten.

Dit via:

  • het aanbieden van mogelijkheden tot consult en advies,
  • vraag-gestuurde informatieverstrekking en vorming,
  • het inzetten op vroeg-detectie en vroeg-interventie,
  • het aanbieden van screening
  • het optimaliseren van indicatiestelling en diagnostiek.
Meer informatie hierover en vindt u op de website van RELING onder volgende link:
Ondersteuning voor de eerstelijns zorgaanbieders