Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 26 juni 2014.

Pelterhoekje als bijzondere ontmoetingsplek in het Sociaal Huis

In Overpelt werd 'het Pelterhoekje' ingericht als een ontmoetingsplaats voor mensen met een beperkt budget. Een lokaal van het Sociaal Huis bouwden ze zelf om tot een gezellige ‘huiskamer’. Een plaats waar ze even kunnen ‘thuiskomen’ en mensen leren kennen, maar waar er ook een aanbod van vorming en activiteiten zal zijn. Het Pelterhoekje is één van de prioritaire acties van het actieplan dat doelgroepleden en welzijnspartners opstelden in het kader van het Vlaams pilootproject ‘onderbescherming en proactief handelen’, zegt OCMW-voorzitter Dominiek Vanendert.

Proactief handelen

Bij onderbescherming kennen de mensen niet al hun rechten, noch financieel, noch op het vlak van dienstverlening, met dikwijls armoede en sociale uitsluiting als gevolg. Zogenaamd ‘proactief handelen’ moet daar een antwoord op bieden. De initiatiefnemer voor hulp is daarbij de dienstverlener die ervoor zorgt dat ieder ontvangt waar hij recht op heeft.

Mensen, al dan niet met een beperkt budget, riskeren om in een sociaal isolement terecht te komen. Een daguitstap of deelnemen aan het culturele leven kost geld. Mensen een eigen werking laten uitbouwen biedt ontmoetingskansen en meer. De uitbouw van een ontmoetingsplaats met een basiswerking met verschillende functies is dan ook een bijna logische prioritaire actie in dit kader. Het Pelterhoekje biedt daarom in de eerste plaats mogelijkheden voor ontmoeting en informatie-uitwisseling. Daarnaast zullen er leerkansen en vorming op maat aangeboden worden. Er zal ook aandacht geschonken worden aan het invullen van vrije tijd. Tot slot is het Pelterhoekje een uitstekende uitvalsbasis voor belangenbehartiging.

Pelterhoekje

De mensen met een beperkt budget gaven zelf de impuls voor de opstart van het Pelterhoekje. Ze zijn bij het hele proces betrokken geweest en trekken voort mee de kar. Zij maakten trouwens ook in dat kader mee de nieuwe brochure van het Sociaal Huis van Overpelt. Het is een vlot leesbare, heldere gids in 10 stappen door het dienstenaanbod van het Sociaal Huis. Want heel veel mensen weten heel weinig over het Sociaal Huis.

Het Pelterhoekje in de Peltanusstraat 9 is er voor iedereen. Het is open op donderdag van 12.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Zie ook het vorig bericht: Sociaal Huis Overpelt kiest de vlucht vooruit.