Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 1 maart 2014.

Nieuw - Welzijnspunt Meeuwen-Gruitrode

Naar aanleiding van de intrek in het gemeentehuis, en ter uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019, werd ook de lokale dienstverlening hertekend. Het samengaan van de personeelsgroepen van OCMW en gemeente levert immers de opportuniteit op om voor de burger meer te betekenen dan enkel de optelsom van beide.

Vanaf maandag 3 maart krijgt de inwoner van Meeuwen-Gruitrode naast de vertrouwde en typische gemeentelijke diensten ook de dienst Welzijnspunt aangeboden. In dit 'punt' staat het welzijn van iedere Meeuwen-Gruitrodenaar centraal. Dit welzijn wordt door twee diensten vorm gegeven.

Individuele hulp

Enerzijds is er de dienst individuele hulpverlening. Dit is de dienst waarbinnen de traditionele OCMW-taken worden behandeld. Uitgangspunt is aan iedere burger een menswaardig bestaan garanderen. Het betreft de dienstverlening van de sociale dienst, pensioendienst, thuisdiensten, juridische ondersteuning, psychologisch begeleiden...

Dienst samenleven

Anderzijds is er de dienst samenleven. Met deze dienst wil het bestuur diversiteit brengen in de verschillende levensdomeinen van de lokale overheid. Maximale laagdrempeligheid, toegankelijkheid en openheid moeten toelaten dat iedereen kan participeren aan de samenleving. Onder deze dienst vind je materies terug rond jeugd, kinderopvang, onderwijs, gemachtigde opzichters, senioren, personen met een handicap, gezondheid en preventie, sociale economie, noord-zuid engagementen...

Zelfde telefoonnummer en openingsuren

Alle diensten zijn vanaf 3 maart te bereiken in het vernieuwde gemeentehuis:

  • op één adres: Welzijnspunt Meeuwen-Gruitrode, Dorpsstraat 44
  • op één telefoonnummer: 011 79 01 70
  • op volgende openingsuren