Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 25 oktober 2012.

Voordelig lenen bij het Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds blijkt wat onze provincie betreft weinig aanvragen te krijgen vanuit Noord-Limburg. Het meest actief zijn ze in Zuid- en Midden-Limburg. Het Woningfonds vroeg zich af hoe dat kwam en besloot zich beter bekend te maken in deze regio, via het nieuwe info-kanaal van de woonloketten. Alex Verecken, verantwoordelijke van het Woningfonds voor Limburg, kwam bij Wonen in Noord-Limburg een voorstelling geven van deze kredietinstelling.

Wie denkt dat lenen bij het Woningfonds enkel kan voor de laagste inkomens en minstbedeelden van onze samenleving heeft het verkeerd voor.

De inkomensgrens ligt helemaal niet zo laag: de grens is vastgesteld op 52.700 EUR maximaal jaarlijks netto belastbaar inkomen (inkomen van 2 jaar vóór de aanvraag). Weliswaar geldt dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger de rentevoet. Die is nochtans historisch laag en varieert momenteel van 1,5 tot 3,23%.

Buiten de inkomensvoorwaarde is er de voorwaarde van de gezinssamenstelling: je moet minimaal één kind ten laste hebben. Tenslotte mag de te verwerven woning geen hogere verkoopswaarde hebben dan 200.750 EUR. Deze waarde wordt bepaald door een onafhankelijke schatter.

Door deze ruime voorwaarden komen méér mensen in aanmerking voor een lening dan gedacht.

Indien de leningsaanvraag wordt goedgekeurd, kan het Woningfonds tot 95% van de verkoopswaarde ontlenen. De overige 5% én de notariskosten zou je als kandidaat-koper zelf ter beschikking moeten hebben, al bestaat ook hier de mogelijkheid om bijkomend te lenen. De notariskosten bedragen gemiddeld 13 tot 14.000 EUR; bedrag dat je zeker zelf moet kunnen voorleggen.

Het Woningfonds regelt ook nog steeds overnames van bestaande hypothecaire leningen, maar de voorwaarden daarvoor zijn wel verstrengd. Overnames kunnen nog slechts in 2 gevallen: in geval van dreigend of pas gelegd uitvoerend beslag op de woning, of in geval de hypothecaire leninglast minstens de helft bedraagt van het maandelijks inkomen.

Wie meer informatie wil over het Woningfonds kan steeds bij één van de woonloketten van WIN terecht. Zij hebben wekelijks een zitdag in elke Noord-Limburgse gemeente. WIN zorgt dan voor een correcte doorverwijzing naar het Woningfonds. Voor meer info over de woonloketten: www.wonennoordlimburg.be

Uiteraard kan je je zelf ook informeren via de website:  www.vlaamsWoningfonds.be