Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 4 oktober 2012.

2500ste bezoeker voor het Wooninfoloket van Lommel

Sinds de start van de wooninfoloketten in juni 2009, onthaalden de sociaal adviseurs van Wonen in Noord-Limburg (WIN) al honderden belangstellenden in het Huis van de Stad Lommel.

Op 2 oktober 2012 klopte in Lommel de 2500ste bezoeker aan bij sociaal adviseur Monique Vanduffel.

De heer en mevrouw Willekens –Stalmans werden gehuldigd in aanwezigheid van Véronique Caerts, schepen Stad Lommel en voorzitster Wonen in Noord-Limburg.

Namens de Stad Lommel werden hen een prachtig boeket bloemen en Lommelse pralines overhandigd. Met de steun van INFRAX werd hen een energiebox aangeboden door Wonen in Noord-Limburg.