Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 18 juni 2012.

Sprekende cijfers in het jaarverslag 2011 van OCMW Hechtel-Eksel

Voorzitter Tony Baselet maakt enkele beschouwingen bij het jaarverslag 2011 van het OCMW van Hechtel-Eksel. Hij stelt dat 2011 toch wel een memorabel jaar werd voor het OCMW. Er werd gekozen om de werking van het team van maatschappelijk werkers te heroriënteren naar een team sociale dienst en een seniorenteam. Daarnaast werden in het kader van het lokaal sociaal beleidsplan de laatste diensten geëvalueerd. Binnen het LOI werd het aantal bedden uitgebreid naar aanleiding van de opvangcrisis in december en januari en met de middelen van het LOI werden 2 gebouwen aangekocht.

Sociale dienst

Wat de sociale dienstverlening betreft blijft volgens de voorzitter de problematiek en het aantal cliënten vrij constant. De sociale dienst telde 949 verschillende cliënten. Uiteraard zijn er heel wat vragen rond financiële problemen. In 48 dossiers ging het om leefloon. Ruim 70 cliënten zijn in budgetbeheer en door de jurist van de welzijnsregio werden 18 dossier collectieve schuldenregeling opgevolgd. Opvallend is de toename van het aantal vragen naar huisvesting. Betaalbaar wonen dreigt voor vele mensen een echt probleem te worden. Ook het aantal opladingen bij de budgetmeter roept vragen op. Hierbij wordt opgemerkt dat dit niet alleen om Hechtel-Ekselse mensen gaat, vermits het oplaadpunt ook op vrijdagnamiddag beschikbaar is, kunnen mensen uit de wijde omgeving hier terecht.

Binnen het OCMW wordt al jaar en dag een actief sociale tewerkstellingsbeleid gevoerd om op die manier mensen nieuwe kansen te geven. Zo werden in 2011 12 cliënten tewerkgesteld. De trajectbegeleider van Welzijnsregio Noord-Limburg speelt hier een belangrijke rol.

Seniorenteam

Het nieuwe seniorenteam stond voor heel wat uitdagingen namelijk naast de gebruikelijke herzieningen en opvolging van de poets- en klusjesdienst, met elk rond de 90 gebruikers, de omschakeling van de dienst warme maaltijdbedeling en de opstart van het dorpsrestaurant. Dit laatste kende met 490 deelnemers voor 8 eetmomenten een goede start. De samenwerking op poten zetten tussen een nieuwe groep vrijwilligers en de medewerkers van het sociaal restaurant Het Groot Verschil was een heel uitdaging, ook naar de toekomst toe. De dienst warme maaltijden werd overgedragen naar een privé cateraar. Dit ging gepaard met de nodige problemen maar we stellen vast dat er niet langer een wachtlijst is. Dat er ruim 9000 maaltijden werden rond gebracht en er nu ook de mogelijkheid is om in het weekend beroep te doen op deze dienst.

Binnen het seniorenteam werd een bezoekersteam opgericht. Deze maatschappelijk werkers hebben de opdracht om hoogbejaarde senioren thuis op te zoeken met de bedoeling hun rechten op allerhande voorzieningen te optimaliseren.

Uiteraard brengt dit alles ook een kost met zich mee. Voor 2011 bedroegen de uitgaven bijna 2,6 miljoen euro. Daar stonden ruim 1, 4 miljoen euro ontvangsten tegenover waardoor de gemeentelijke tussenkomst 1,15 miljoen euro bedraagt.

De voorzitter benadrukt dat heel de werking van het OCMW niet mogelijk is zonder de inzet van de personeelsleden en van een grote groep van vrijwilligers – chauffeurs, taallessen, cultuurclub, dorpsrestaurant….