Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 23 juni 2010.

Een infozuil in elke opvoedingswinkel

Bijna alle Limburgse gemeenten hebben een opvoedingswinkel of –loket waar ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken (leerkrachten, grootouders, …) terecht kunnen met hun vragen over opvoeding.

Om de opvoedingswinkels zo goed mogelijk te ondersteunen, kregen alle Limburgse gemeenten de voorbije weken een zuil cadeau met informatiefolders over heel wat aspecten van de opvoeding: samen spelen, opgroeien en opvoeden van kinderen van 0-3, van 6-12 en van 12 tot 18 jaar, praten met pubers, opvoeden doen we samen, kinderen en tieners en nieuwe media.

Met dit project willen de partners van het Limburgs Netwerk, dat gecoördineerd wordt door het Steunpunt Opvoedingsondersteuning, en de Vlaamse Coördinatoren de opvoedingswinkels bijstaan in hun opdracht om basisinformatie te verspreiden aan alle opvoedingsverantwoordelijken.

Het initiatief en de middelen voor dit project komen van het Agentschap Jongerenwelzijn, team Preventie- en Verwijzersbeleid. Meer informatie rond opvoeding en de adressen van de opvoedingswinkels vind je op www.groeimee.be.

Opvoedingswinkels in Noord-Limburg: www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be