Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 6 juni 2010.

Start werken Kapittelhof, het nieuwe woonzorgcentrum in Lommel

Het OCMW van Lommel gaat een nieuw woon- en zorgcentrum bouwen in Lommel Centrum. Het project kreeg de naam “Kapittelhof” en zal in de volgende twee jaren uit de grond rijzen naast het Huis van de Stad. De geraamde kostprijs bedraagt 15 miljoen euro.

Centrum voor wonen en zorg in het centrum

Het woon- en zorgcentrum brengt zoals het nieuwe woonzorgdecreet dit voorziet, diverse ouderenvoorzieningen samen:

  • het lokaal dienstencentrum ’t Trefpunt wordt overgebracht van Heeserbergen naar Lommel Centrum, terwijl nog een beperkte activiteit gericht op de campus Hoevezavel behouden blijft;
  • het dagverzorgingscentrum De Mantel dat in 2003 werd opgericht in de nabijheid van de Adelberg, zal in het Kapittelhof worden opgenomen;
  • 20 assistentiewoningen die worden gezien als aanleunwoningen, vooral bedoeld voor koppels waarvan één van beide partners zorgbehoevend is;
  • ten slotte 80 woon-zorg gelegenheden, waarvan 30 nieuwe plaatsen, er 47 plaatsen overgebracht worden van Hoevezavel en 3 plaatsen voor kortverblijf.

“Een uitbreiding van de ouderenvoorzieningen in Lommel is wel degelijk nodig. De groep van 80 tot 89-jarigen neemt de komende jaren immers gestaag toe en het is deze groep, samen met de kleinere groep van 90-plussers, die veel gebruik maken van de thuiszorg en de ouderenvoorzieningen”, stelt schepen en OCMW-voorzitter Jean Lavreysen.

Om dit woon- en zorgcentrum te realiseren stelde het OCMW een toekomstplan op voor de ouderenzorg in Lommel. Dit toekomstplan werd in november 2005 goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Welzijn. Meer dan 150 architectenbureaus stelden zich kandidaat om de plannen te tekenen, waarna er in afstemming met de Vlaamse Bouwmeester 5 bureaus werden weerhouden om een projectvoorstel in te dienen. Uiteindelijk werd het voorstel van het architectenbureau 360 uit Gent geselecteerd. Hoofdaannemer voor het project is de firma Van Laere uit Zwijndrecht.

Een project met ambitie

Het concept voor het nieuwe Woon- en zorgcentrum Kapittelhof vertrok van een erg ambitieuze visie vanwege het OCMW van Lommel. Het aspect kwalitatief wonen voor ouderen werd centraal gesteld. Omdat de visie op het wonen van ouderen de laatste jaren sterk is geëvolueerd, wilde het OCMW niet teruggrijpen naar bestaande modellen.

De aanvulling van de louter residentiële functies met een Diensten- en Dagverzorgingscentrum vomt een unieke kans om geen in zichzelf gekeerde leefgemeenschap te creëren. Het nieuwe gebouw vormt het open centrum van een heterogene gemeenschap. De unieke ligging van het project in het centrum van Lommel versterkt deze visie. “Hiermee willen stadsbestuur en OCMW aantonen dat ook de 65-plussers volwaardige burgers zijn, die recht hebben op een deelname aan het bruisende leven in het Lommelse stadscentrum”, aldus burgemeester Peter Vanvelthoven.

Naast de vernieuwende architectuur heeft het OCMW-bestuur ook resoluut de kaart getrokken van een energiezuinig beleid, met als extra’s een groendak, zonneboilers en zonnepanelen.

Maar niet enkel het uitzicht en de inrichting van het nieuwe Woon- en zorgcentrum Kapittelhof zijn belangrijk. Ook de toekomstige werking en organisatie krijgen minstens evenveel aandacht. Hiervoor zijn al de voorbereidende stappen gezet met onder andere een overleg met de diverse personeelsgroepen van het OCMW om nieuwe werkingsprincipes uit te werken.