Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 5 januari 2010.

Welzijnscampus brengt welzijnsdiensten samen te Peer

Vanaf 1 januari 2010 hebben stad Peer en het OCMW hun welzijnsdiensten samengebracht op de Welzijnscampus, gelegen op de OCMW-site aan het Burgemeester Dupontplein.

Schepen en OCMW-voorzitter Marie-Louise Van Houdt vertelt  waarom vroeg of laat iedere Perenaar wel eens richting Infopunt Welzijnscampus zal trekken.

‘Er bestaat vandaag te weinig duidelijkheid rond een heleboel diensten die verleend worden door stad en OCMW. De Welzijnscampus is een plaats waar al die vragen, antwoorden en diensten samen komen. Eén adres, één visie: de Perenaars zo goed mogelijk van dienst zijn.’

Want, wie geraakt nog wijs uit al die mogelijkheden en diensten?

‘Klopt. Dat heeft te maken met twee zaken. Enerzijds wijzen de hogere overheden ons steeds meer verantwoordelijkheden toe maar bovendien is er ons beleid waarbij de Perenaar en zijn welzijn steeds centraal staan. We besteden dus graag veel energie aan een zo compleet mogelijke dienstverlening maar de mensen moeten uiteindelijk nog de weg vinden.

Dat bedoel ik ook letterlijk. Wil jij bijvoorbeeld taxivervoer voor een rolstoelgebruiker regelen? Geen probleem en om het sociale contact van die persoon te bevorderen doen wij graag onze duit in het zakje. Maar, de tijd dat men daarvoor een tocht moest doen langs verschillende diensten en locaties is nu voorbij.’

Daarvoor kunnen wij voortaan naar het Infopunt Welzijnscampus.

‘Precies. Aan die balie word je onthaald door iemand die zeer gerichte vragen stelt, administratieve zaken eenvoudig kan regelen en eventueel een afspraak maakt met een specialist ter zake. Daarnaast is ook steeds een maatschappelijk werker aanwezig die meer complexe vragen zal beantwoorden.

Dankzij een nieuwe ontvangstruimte kan dat in absolute privacy. Wie echt in nood is of een crisisperiode moet door maken, kunnen we dankzij een snelle afspraak nu passend ontvangen, zonder een lange rij wachtenden achter zijn stoel.’

En de boodschap is...

‘Als ikzelf en al onze medewerkers één ambitie hebben met dit mooie project is dat de definitieve afronding van één tijdperk en het begin van een ander. De tijd dat het OCMW alleen de ‘openbare onderstand’ was voor de zwakkere in onze samenleving is voorbij. Of het nu om gezondheid, een pensioenaanvraag, juridische ondersteuning of gehandicaptenzorg gaat, één adres: de Welzijnscampus. Die is er voor iedereen!’

De Welzijnscampus: altijd bereikbaar

log welzijnscampusOf het nu om jongeren, ouderen, gezonde burgers of mindermobielen gaat; of je vragen van financiële aard of juridische aard hebt; of je op zoek bent naar thuiszorg of hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren,…voortaan zijn ze allemaal welkom op de Welzijnscampus.

De Welzijnscampus is gelegen aan de Oude Melkerij, Burgemeester Dupontplein 3, Tel. 011 61 01 10. Het Infopunt is elke dag geopend van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, behalve op woensdag (alleen geopend in de voormiddag) en op vrijdag (geopend tot 18 uur).

Er is ook een infopunt voorzien bij Dienstencentrum De Schommel, bedoeld voor de bewoners van de seniorencampus en de bezoekers van het dienstencentrum. Dit Infopunt is geopend op maandag van 9.30 tot 11.30 uur, op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13 tot 15 uur.

Voor meer info: www.welzijnscampuspeer.be