Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 13 augustus 2009.

Jaarverslag 2008 OCMW Hechtel-Eksel

"Het jaarverslag 2008 geeft in cijfers de inspanningen weer die door het ocmw van Hechtel-Eksel geleverd zijn om zowel de wettelijke opdrachten als de eigen initiatieven uit te voeren. De geleverde inspanningen zijn zowel van financiële als van materiële aard. Dat de inspanningen meer zijn dan alleen maar het uitvoeren van de wettelijke opdrachten weerspiegelt zich in het organiseren van de thuisdiensten, de mantelzorgtoelage, de begeleiding van de cultuurclub, de samenwerking binnen Welzijnsregio Noord-Limburg… Deze opdrachten, inspanningen moeten er voor zorgen dat de inwoners van onze gemeente een aanvaardbaar leven kunnen leiden". Zo leidt voorzitter Tony Baselet het jaarverslag 2008 van OCMW Hechtel-Eksel in.

Sociale dienst:

In totaal hadden de maatschappelijk werkers ruim 2200 contacten met een 1000 tal inwoners van Hechtel-Eksel. Hiervan gingen 600 contacten over de federale stookolietoelage.

De meest voorkomende probleemgebieden waarvoor de inwoners bij de sociale dienst langskwamen zijn naast financiële problemen, vragen op het vlak van gezondheid zowel lichamelijk als psychisch, vragen rond huisvesting en wonen, arbeid en tewerkstelling.

Het aantal gerechtigden op leefloon steeg eind 2008 lichtjes tot 29 gerechtigden. Over het ganse jaar bekeken waren er net als in 2007 60 verschillende dossiers. Via de Welzijnsregio werden er een 27 tal personen begeleid op het vlak van tewerkstelling een 10 tal werden via het OCMW tewerkgesteld in het kader van artikel 60§7.

Sinds juni 2008 heeft Hechtel-Eksel een oplaadpunt voor de budgetmeters – elektriciteit. De onthaalbalie mocht 522 opladingen doen door 132 gebruikers. In totaal werd er voor ongeveer € 30.000 elektriciteit aangekocht. Hierbij moeten we opmerken dat de oplaadpunten in principe ook toegankelijk zijn voor niet inwoners van de gemeente.

 Lokaal opvanginitiatief

In 2008 werd een bijkomende woning ingehuurd, dit om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar opvangplaatsen. Binnen het LOI waren er 22 bedden beschikbaar met een bijna permanente bezetting – 97,5 %. De conventie voor een uitbreiding met 4 bedden met de bevoegde minister werd evenwel pas in 2009 gerealiseerd. De verantwoordelijke maatschappelijk werkers hadden een 1000 tal contacten met de LOI bewoners.

Thuisdiensten

  • Ruim 1025 contacten met de verschillende gebruikers vanuit de begeleidende maatschappelijk werkers.
  • Maaltijdbedeling: 6570 maaltijden bij 36 gebruikers – 1 personeelslid staat in voor de bedeling van de maaltijden.
  • Poetsdienst: het aantal uren hulp steeg tot 8820 en dit bij 80 gebruikers. Hiervoor werden 12 helpsters ingezet. Zij werden tijdens de zomerperiode versterkt met een 5 jobstudenten.
  • Klusjesdienst: het aantal uren hulp steeg tot 2189. 89 gebruikers telde de dienst in 2008. 2 klusjesmannen werken uitsluitend in deze dienst. Een 3e klusjesman staat ook in voor het onderhoud van het OCMW en de verschillende ingehuurde huizen.
  • Minder mobiele centrale: 11 vrijwilligers reden 45.188 km of 1068 ritten. 116 inwoners maakten gebruik van deze dienst.
  • Mantelzorgtoelage: het aantal dossier daalde het afgelopen jaar lichtjes tot 113. We stellen vast dat de helft van de aanvragers 80 plusser zijn en dat de verzorgingsproblematiek toch verzwaarde het afgelopen jaar.

 Juridische dienst

240 clienten deden beroep op de jurist voor advies en dit voor 458 verschillende vragen.

Budgetbeheer en schuldbemiddeling

Hier stellen we een stijging (25%) van het aantal dossiers vast van 67 naar 83. In totaal werden er 22 nieuwe aanvragen gedaan. Ook het aantal eenmalige contacten steeg tot 147 wat in feite neerkomt om een verdubbeling. Blijkbaar is de crisis ook voelbaar in Hechtel-Eksel.

Meer ino over OCMW Hechtel-Eksel