Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 30 juni 2009.

Nieuwe serviceflats in Overpelt

In de Dorpsstraat in Overpelt werd het Seppehof officieel geopend. Het bestaat uit twee gebouwen die samen 44 serviceflats herbergen. Eind 2008 trokken de eerste bewoners in hun nieuwe woonst. De laatste bewoners zijn nog maar heel recent verhuisd. Burgemeester Jaak Fransen, gedeputeerde Erika Thijs, OCMW voorzitter Dominiek Vanendert en directeur Guido Henckaerts van het rustoord Immaculata mochten deze co-productie openen.

Nood aan seniorenvoorzieningen

Volgens prognoses zal Overpelt tegen 2015 bijna 700 senioren tellen die ouder zijn dan 80 jaar. Meer dan 80 daarvan zullen zelfs ouder zijn dan 90. Op het vlak van serviceflats was in Overpelt slechts 37 % van het programmacijfer gerealiseerd, op het vlak van rustoordbedden 54 %. Grote nood aan bijkomende voorzieningen voor senioren dus.

Uit deze conclusie groeide enkele jaren geleden het idee van een seniorencampus, pal in het centrum van Overpelt en aansluitend bij de zorgcampus van rustoord Immaculata. Het gemeentebestuur en het OCMW doen een uitbreiding van het aantal serviceflats. Het rustoord Immaculata vraagt een uitbreiding aan van het aantal rustoordbedden. Immaculata neemt ook de volledige zorgverlening voor de serviceflats voor zijn rekening.

Realisatie

Deze ideeën over seniorenhuisvesting in Overpelt werden in 2003 wereldkundig gemaakt. De concretisering ervan volgde al heel snel. In 2004 kocht de gemeente de nodige gronden. 2005 was het jaar van ontwerpen en plannen tekenen. Midden 2006 zijn de plannen goedgekeurd en is er een bouwvergunning afgeleverd. In de tweede helft van dat jaar zijn de werkzaamheden begonnen.

De gemeente schreef voor het project 3 miljoen euro in de financiële meerjarenplanning in. De provincie maakt de financiering mee mogelijk dankzij een renteloze lening van 500 000 euro in het kader van het Rollend Woonfonds.

Het complex bestaat uit twee gebouwen die goed zijn voor 44 bijkomende serviceflats. Ze zijn met elkaar verbonden door een glazen gang op de eerste en tweede verdieping. Het binnengebied tussen de nieuwe gebouwen, de bestaande serviceflats en het rustoord, is een parkje geworden. Tussen het rustoord en de serviceflats is een verbindingsgang gebouwd. Eind 2008 was het eerste gebouw klaar en trokken de eerste bewoners er in. Vanaf 1 mei van dit jaar zijn ook de serviceflats in het tweede gebouw in gebruik genomen.

Verdubbeling aanbod

Nu de serviceflats klaar zijn en de plannen voor het rustoord concreet worden, begint de seniorencampus duidelijk vorm te krijgen. Het resultaat is dat de verdubbeling van de globale voorzieningen voor senioren in Overpelt op relatief korte termijn een feit zal zijn, zegt burgemeester Jaak Fransen. De Overpeltse senioren hebben hun campus midden in het centrum, zodat ze er actief kunnen blijven deelnemen aan het sociaal leven in Overpelt.