Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 2 maart 2009.

Noodkreet arbeidsrechtbanken door overheveling zaken collectieve schuldenregeling

De arbeidsrechtbanken waren zowat de laatste schakel bij Justitie die nog niet was besmet met het virus van de gerechtelijke achterstand. De arbeidsrechtbanken behandelen dan ook dossiers die weinig uitstel dulden: betwistingen over arbeidscontracten, over ontslagregelingen, over werkloosheidsuitkeringen, enzovoort. Maar nu is ook dat laatste baken tegen de gerechtelijke achterstand bezweken. Voorzitster Gaby Van den Bossche van de Brusselse arbeidsrechtbank luidt de noodklok. Ook de Limburgse arbeidsrechtbanken spreken van 'extreme werkdruk'.

Hervorming wet

De grote boosdoener is de hervorming van de wet op de collectieve schuldenregeling. Die wet maakt al sinds 1999 mogelijk dat mensen met zware schulden via de rechtbank alsnog hun uitzichtloze toestand kunnen oplossen. Voormalig minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), wijzigde de wet. Ze maakte onder andere de arbeidsrechtbanken bevoegd voor de schuldendossiers. 'Wij, arbeidsrechtbanken, hebben ons zeker niet verzet tegen die nieuwe bevoegdheid', stelt Van den Bossche. 'In een eerste fase kregen we op 1 september 2007 alleen de nieuwe dossiers. Maar sinds 1 september vorig jaar moeten we ook de oude zaken behandelen. Die dag is er op de arbeidsrechtbank in Brussel letterlijk een vrachtwagen langsgekomen, die hier bijna 7.193 oude dossiers heeft afgezet. Onze collega's in Antwerpen kregen er plotsklaps 6.586 dossiers bij' Het heikele punt is dat de arbeidsrechtbanken aan hun lot worden overgelaten, en nauwelijks personeelsleden bijkregen. ‘U begrijpt dat onze hele organisatie daardoor overhoop ligt.'

'De toestand is wat het aantal dossiers betreft het ergst in Brussel en Antwerpen, maar in alle arrondissementen zijn er grote problemen. De kleine arrondissementen kregen in verhouding zeer veel dossiers bij', weet Van den Bossche als voorzitster van de Nationale Conferentie. ' Rechtbankvoorzitster Gaby Van den Bossche slaakt noodkreet over arbeidsrechtbanken

En in Limburg?

Inderdaad, ook in onze Limburgse arrondissementen Hasselt en Tongeren kregen de Arbeidsrechtbanken in september ineens meer dan 2.000 ‘oude’ dossiers collectieve schuldenregeling over zich heen, zonder dat er sprake was van een noemenswaardige personeelsuitbreiding.

Rechtbankvoorzitster van Tongeren Hilde Velaers spreekt reeds van een ‘extreme werkdruk’. Aan de schuldbemiddelaars werd dan ook gevraagd om de griffie als het ware ‘met rust te laten’ en niet meer telefonisch te contacteren op donderdag en vrijdag… De werkbelasting brengt met zich mee dat beschikkingen maandenlang op zich laten wachten, en daar is de mens achter het dossier uiteraard niet mee gebaat, noch de schuldenaar, noch de schuldeiser. De Arbeidsrechtbanken vragen meer personeel en middelen, maar bij Justitie hebben ze al laten weten dat daar geen budget voor is.