Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 2 december 2008.

OCMW als lokale partner van VDAB

Samenwerking tussen OCMW’s en VDAB is altijd al een “haat-liefde” verhaal geweest. OCMW’s willen graag gebruik maken van de VDAB-instrumenten om met hun mensen een job te vinden. Toch wordt wel eens geklaagd dat de VDAB te rechtlijnig bezig is met een snel-job resultaat en te weinig oog heeft voor de persoon en zijn soms moeilijke situatie. Onvoldoende aandacht opbrengt voor de randvoorwaarden. Onze mensen krijgen te weinig kansen op de arbeidsmarkt, en ook nog eens op de weg er naar toe, wordt dan wel eens gezegd.

De Noord-Limburgse OCMW’s hebben daar goed mee omgegaan en hebben voor hun cliënten een eigen trajectbegeleidingsdienst opgezet: de dienst tewerkstelling en opleiding van Welzijnsregio Noord-Limburg. Geen dienst die een eilandje vormt, maar eentje die actief deelneemt aan de werkwinkels van de VDAB. Voor de OCMW’s hebben onze trajectbegeleiders wekelijks spreekmoment in de werkwinkel. OCMW-cliënten worden er bediend met het VDAB-assortiment, maar met een maatschappelijk werker van het OCMW achter de toog. Integrale trajectbegeleiding wordt in de vitrine gezet.

Lokaal Partneroverleg - Partners aan het woord

Ook VDAB heeft oog voor de inzet van de lokale partners en organiseert jaarlijks in elke provincie een Lokaal Partneroverleg. In 2008 werd er vooral naar deze partners geluisterd en kreeg de dag als thema ‘Partners aan het woord’. Voor de Noord-Limburgse OCMW’s nam trajectbegeleider Caroline Vermeesen deel en registreerde volgend verhaal, met boodschap…

Op de Abdijsite Herkenrode te Kuringen vond het Lokaal partneroverleg plaats. Deze abdij was vroeger de centrale regisseur van een netwerk van verschillende abdijen in Limburg en ver buiten haar grenzen heen. Een symbolische plek voor de verschillende partners die er door de VDAB waren uitgenodigd om er samen te werken aan het Limburgse netwerk.

De partners kwamen rond de tafel om over vijf thema’s te brainstormen, bevindingen en ideeën uit te wisselen met als doel de samenwerking tussen de verschillende partners en de VDAB te stimuleren en te bevorderen. Elk thema werd geassocieerd met een kruid: het sterke kruid munt stond in voor de kansgroepen, het geneeskrachtige kruid dragon voor een sluitende aanpak, het Italiaanse kruid Lavas met zijn verlichtende werking voor werken over de grenzen heen, het vitale ginseng voor 50+ aanpak en thym voor het thema VDAB “als regisseur” omdat het kruid problemen verhelpt.

Samenwerking loont

Belangrijkste conclusie was dat samenwerking loont. De lokale werkwinkel is een meerwaarde en er kan gewerkt worden aan het breukvlak welzijn en tewerkstelling. Met de vacaturebank van VOKA en Jobkanaal kunnen er nieuwe mogelijkheden gecreëerd worden. Naar de toekomst toe wordt er meer aandacht besteed aan screening en wordt er rekening gehouden met de psycho-sociale problemen, voor er een tendering gebeurt. Het tenderingsbeleid blijft, doch met een creatievere aanpak en een vereiste samenwerking met de verschillende partners onderling die werkzaam zijn in tendering.

Gedelegeerd bestuurder van VDAB Fons Leroy gaf aan dat 1 op de 3 trajecten wordt uitgevoerd door een tewerkstellingspartner. De VDAB kan niet zonder de partners en moet in de toekomst blijven gebruik maken van de deskundigheid van de diverse partners. We worden uitgenodigd om mee te werken op grootschalig domein. Er is een beleidsmatige regie waar projecten op lange termijn worden uitgetekend en er is een operationele regie, de dagelijkse werking.

Samenwerking, communiceren en blijven opkomen voor de kansgroepen blijven de gemeenschappelijke streefdoelen van de VDAB en zijn partners. Fons Leroy heeft beloofd dat de kansgroepen niet worden vergeten, zeker niet nu, met de donkere dagen die we tegemoet gaan door de economische recessie. Er wordt actie ondernomen op beleidsmatig en operationeel niveau.