Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 21 november 2008.

Sociaal Huis in Overpelt wordt 't huis

't huisOp 1 november 2008 ging in Overpelt het Sociaal Huis van start. De sociale dienstverlening van het gemeentebestuur en het OCMW worden in één dienst ondergebracht.

Dit vormt een uniek eenheidsloket waar de burgers met al hun welzijnsvragen terecht kunnen. In Overpelt noemen zij hun Sociaal Huis eenvoudig 't huis.

Er wordt gewerkt met een gezamenlijk loket.  Vragen die een onmiddellijke oplossing kunnen krijgen worden hier behandeld. Diepgaander problemen worden verwezen naar de backoffice, waar maatschappelijk werkers en andere specialisten ter beschikking staan.

‘t huis heeft vier afdelingen.

SOCIALE DIENST

De sociale dienst verwerkt alle aanvragen om financiële hulpverlening, maar ook administratieve en juridische vragen, psycho-sociale problemen en huisvestingsproblemen.

SENIOREN- en GEHANDICAPTENLOKET

Het senioren- en gehandicaptenloket heeft de zorg over de thuisdiensten maar ook over het beheer van de serviceflats. Bovendien staat deze afdeling in voor de relaties met het rustoord en voor plaatsingen van ouderen en personen met een handicap. Hier wordt de expertise gebundeld in verband met ouder worden of handicap. Pensioenaanvragen en aanvragen voor tegemoetkomingen mindervaliden zijn hier eveneens op hun plaats.

DE WELZIJNSDIENST

De welzijnsdienst is actief bezig met alle initiatieven die te maken hebben met het algemeen beleid en preventie. Dit is op de eerste plaats het aansturen, de organisatie en het secretariaat van een aantal werkgroepen en adviesraden.

’T RAVOTTERKE

Voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar organiseren gemeentebestuur en OCMW samen een buitenschoolse kinderopvang. Voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties kunnen ouders hun kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang brengen.

Het SOCIAAL HUIS is gevestigd in de Peltanusstraat 9 en kreeg naast een nieuwe naam (‘thuis) ook een nieuwe huisstijl mee, zodat het een herkenbaar ankerpunt wordt waar alle burgers van Overpelt terecht kunnen met al hun welzijnsvragen.Voor meer informatie: website gemeente Overpelt.