Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 17 maart 2008.

Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg verdubbelt het aantal woningen in 2007

Sedert 1 maart 2006 is het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg actief op de Noord-Limburgse huurmarkt. Het Sociaal Verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt om ze dan verder te verhuren aan woonbehoeftigen. In zijn recent jaarverslag blikt het SVK Noord-Limburg terug op een succesvol 2007:

  • er konden meer woningen worden verhuurd,
  • de woningen werden beter betaalbaar dankzij de huursubsidie,
  • er komt meer mogelijkheid voor de huurbegeleiding,
  • er is meer aandacht voor de woningkwaliteit.

Het aantal woningen dat verhuurd wordt is in de loop van 2007 gestegen met 52 tot in totaal 108. Nagenoeg een verdubbeling van het aantal woningen in het tweede werkingsjaar! Deze groei is voor een gedeelte toe te schrijven aan de uitbreiding met Overpelt die er kwam in de helft van het jaar. Maar daarnaast is het aantal woningen eveneens gegroeid in elk van de andere deelnemende gemeenten: Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer. Verschillende eigenaars hebben hun weg naar het SVK gevonden. De correcte maandelijkse betaling van de huur is voor hen dikwijls doorslaggevend want gemiddeld één op vijf huiseigenaars verhuurt aan een wanbetaler. Daarnaast waakt het SVK over het onderhoud van de woning en wordt de huurder hierin begeleid.

Het SVK Noord-Limburg vzw is opgericht door de acht Noord-Limburgse OCMW’s en is inmiddels erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Doelpubliek zijn personen die moeilijk op de private huurmarkt terecht kunnen. Vaak staan zij op een wachtlijst bij een sociale huisvestingsmaatschappij om een sociale woning te huren, waarbij hun plaats op deze lijst bepalend is voor de toewijzing. Bij de SVK’s worden de woningen toegekend aan diegene die volgens een puntensysteem de woning het meest dringend nodig heeft. Vandaar dat het SVK een goed alternatief is om de wachttijd bij een sociale huisvestingsmaatschappij te overbruggen. Het inkomen van de huurders is vaak beperkt en hiervoor heeft in 2007 de nieuwe Vlaamse huursubsidieregeling extra mogelijkheden geopend. Mensen met een bescheiden inkomen kunnen via het SVK betaalbaar en kwaliteitsvol huren op de private huurmarkt.

Ten behoeve van kwaliteitsverbetering kon eind 2007 een project van Architecten Zonder Grenzen ingeschakeld worden. Deze organisatie gaat de nieuw ingehuurde woningen screenen en maakt een gedetailleerde woningfiche op. Financieel wordt dit mogelijk gemaakt doordat het Sociaal Verhuurkantoor het actief van VZW Opbouwwerk Noord-Limburg kreeg toegewezen, nadat deze vereniging samenging met het provinciale RIMO. Opbouwwerk droeg zijn resterende middelen over aan het Sociaal Verhuurkantoor op voorwaarde dat hiermee de woonkwaliteit van de huurders bevorderd wordt.

Tenslotte hebben de Noord-Limburgse OCMW’s zich in 2007 en 2008 geëngageerd om in afwachting van de Vlaamse subsidies de middelen samen te brengen om in extra huurbegeleiding te voorzien.

De OCMW’s verenigd in Welzijnsregio Noord-Limburg, hebben samen met Kempisch Tehuis, Opbouwwerk en de Provincie Limburg in enkele jaren tijd een Sociaal Verhuurkantoor georganiseerd dat de verwachtingen ruim heeft overtroffen. De gezamenlijke investering heeft tot een meerwaarde geleid op de onderdelen: kwantiteit, kwaliteit, betaalbaarheid en begeleiding. Een duurzame belegging voor de toekomst als wij zien dat in 2008 en vooral vanaf 2009 de organisatiekost van het SVK grotendeels zal gedragen worden door de Vlaamse Overheid.

Het SVK Noord-Limburg vzw is gevestigd in de Kerkstraat 1 te Neerpelt en heeft hier zopas zijn bureelruimte nog uitgebreid met de hulp van het gemeentebestuur van Neerpelt en de financiële steun van de Nationale Loterij. Alhoewel regionaal georganiseerd werkt het Noord-Limburgse SVK zeer lokaal en kan iedere gebruiker er terecht via zijn plaatselijke OCMW.