Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 27 november 2007.

Witte lintjes bij OCMW Neerpelt

Vanaf 25 november t.e.m. 6 december 2007 loopt in Limburg de witte lintjescampagne 2007. Dit initiatief komt vanuit de dienst gelijke kansen van het Limburgse provinciebestuur. Bedoeling van deze campagne is een teken van solidariteit tonen en het bespreekbaar maken van alle vormen van het geweld in het gezin. De personeelsleden van OCMW Neerpelt hebben gehoor gegeven aan de provinciale oproep en dragen gedurende de periode van 2 weken een wit lintje.

“Door het dragen van de lintjes tonen we aan dat we meewerken aan de strijd tegen het geweld in het gezin”, aldus OCMW-voorzitter Inge Verheyen. “Intrafamiliaal geweld kan enkel gestopt worden als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en er voor probeert te zorgen dat binnen de gezinscontext vrij van angst en geweld kan geleefd worden.”

Maatschappelijk werkers OCMW NeerpeltDe maatschappelijk werkers van OCMW Neerpelt kunnen een eerste aanspreekpunt zijn voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Door het beroepsgeheim van alle medewerkers kunnen mensen er terecht om over hun probleem te praten. Van zodra deze eerste stap gezet is, wordt er al dan niet in samenwerking met een andere dienst de nodige begeleiding en hulp geboden.

Dat de campagne meer dan noodzakelijk is, tonen volgende cijfers aan: volgens Amnesty International is partnergeweld de 1ste doodsoorzaak in Europa bij vrouwen tussen de 16 en 44 jaar. Er sterven meer vrouwen in die leeftijdsgroep door partnergeweld dan door kanker of verkeersongevallen. In België gebeuren 44% van de moorden binnen familiale kring. Dichter bij huis zijn de cijfers van de Limburgse politiezones: 11 tot 15% van de meldingen hebben betrekking op intrafamiliaal geweld.