Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 24 januari 2007.

Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg erkend

Omwille van de woningnood bij veel van hun cliënten, fungeren de Noord-Limburgse OCMW’s reeds langer als tussenschakel tussen huurder en verhuurder. Dit gebeurt op beperkte schaal. Een eerste optie om sociaal te huren is natuurlijk de sociale huisvesting. Helaas zijn onvoldoende sociale woningen beschikbaar en is er een lange wachttijd. Het is bovendien niet vanzelfsprekend om op korte termijn een betaalbare woning te vinden op de private huurmarkt. Vandaar de intentie bij de OCMW’s om ook in Noord-Limburg een sociaal verhuurkantoor op te richten.

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare huurders. Hierbij biedt het SVK aan de bewoners optimale woonzekerheid in een goede en betaalbare woning. Naar de eigenaar toe komt het sociaal verhuurkantoor als hoofdhuurder de verplichtingen na. Dankzij een degelijk onderbouwde regelgeving beschikken de sociaal verhuurkantoren over een wettelijk kader waarbinnen zij werken.  Dat biedt de eigenaar ook de nodige juridische garanties, terwijl de onderhuurder beroep kan doen op begeleiding en ondersteuning.

Het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg vzw werd opgericht op 29 november 2005 in het kader van Welzijnsregio Noord-Limburg. Dit is een samenwerkingsverband van de Noord-Limburgse OCMW’s.  De Sociale Huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis en de OCMW’s van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer vormen de stichters van de VZW Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg. Het OCMW van Overpelt heeft er voorlopig voor gekozen om zelf de woningen te huren en te verhuren.

Sedert 1 maart 2006 is het sociaal verhuurkantoor actief in deze regio.  Marcel Knevels kwam er als coördinator in dienst. Eerst werden er 32 woningen die de OCMW’s reeds huurden voor hun cliënten overgenomen door het SVK.  Daarna ging het SVK Noord-Limburg vzw zelf op zoek naar woningen.  Momenteel heeft de VZW reeds 63 woningen in beheer. De werkingskosten van het SVK worden in deze fase gedragen door de leden OCMW’s en door het provinciebestuur van Limburg.

Precies één jaar na de oprichting en slechts 9 maanden na de opstart ondertekende op 11 december 2006 Vlaams minister van Wonen Marino Keulen het erkenningsbesluit. Dit is meteen de garantie dat het SVK in Noord-Limburg werkt volgens de Vlaamse regelgeving.  Door deze erkenning zal het mogelijk zijn om na nog één jaar werking een Vlaamse subsidie te bekomen voor dit Noord-Limburgs initiatief.

Het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg vzw is een actieve partner in het lokale woonbeleid en onderhoudt goede contacten met overheidsdiensten en de welzijnssector. Kandidaat huurders vinden hun weg naar het Sociaal Verhuurkantoor via het OCMW van hun gemeente. Het secretariaat van het SVK is gevestigd in de kantoren van Welzijnsregio Noord-Limburg, Kerkstraat 1 te Neerpelt.

Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg VZW
p.a. Welzijnsregio Noord-Limburg
Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt
Telefoon: 011/66 87 92