Jaarverslagen / Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

Met de presentatie van dit jaarverslag 2011 is het jaar 2012 al een eind gevorderd.

Dit wordt ongetwijfeld een jaar met vele uitdagingen.

In 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen waarbij aansluitend de OCMW-raden opnieuw worden samengesteld. Uiteindelijk zal dit in 2013 tot gevolg hebben dat ook Welzijnsregio een nieuw bestuur krijgt. Dit betekent meteen dat deze organisatie, opgericht in 2000, intussen al twee volledige legislaturen achter de rug heeft. Wij mogen de vereniging zo stilaan als volwassen gaan beschouwen.

2012 wordt in vele fora aangekondigd als een moeilijk jaar. Er wordt gewezen op de voortslepende financiële en economische crisis. Dit zal ook meespelen in onze werking.

Het is zeker niet de bedoeling om hier aan doemdenken te gaan doen, maar we moeten wel realistisch zijn. Overheidsbudgetten komen onder spanning en wij moeten er waakzaam over blijven dat deze middelen goed worden ingezet.

Anderzijds betekent het ook dat wanneer het economisch moeilijker gaat, de welzijnssector meer en meer bevraagd wordt. Steeds meer mensen worden in hun bestaanszekerheid bedreigd. De OCMW’s zien een toename van het aantal hulpvragen en schakelen hiervoor ook hun compagnon Welzijnsregio in. De jaarcijfers voor de verschillende diensten in 2011 zoals opgenomen in dit jaarverslag, bevestigen dit.

De gezamenlijke organisatie van een aantal opdrachten is een troef om dit op een efficiënte wijze en kostenbesparend te doen.

Voorts wil Welzijnsregio voor zijn opdrachten steeds vertrekken vanuit lokale noden en behoeften. Dit maakt  dat onze doelstellingen realistisch blijven en vanuit de basis worden geïnspireerd en gedragen.

Dit vraagt evenwel de nodige flexibiliteit van de organisatie, maar ook van iedere medewerker. Open staan voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en hierop verder gaan. In al deze uitdagingen nieuwe kansen zien en hier op inspelen, dat is onze verzekering voor de toekomst.

Geen spectaculaire en blitse initiatieven maar gericht verder werken aan de doelstelling, met kleine projecten die wij zo zien opduiken in elke dienst.

Wij zijn blij te zien dat onze mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Op de eerste plaats in de eigen job en functie en voorts in het team waarin ze samenwerken.

Hiervoor mijn dank en waardering aan de medewerkers.

Willy Mertens

Voorzitter

Download het jaarverslag 2011 (PDF formaat).

Naar de vorige jaarverslagen