Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 2 december 2010.

Tewerkstelling en opleiding als goede praktijk op Europese conferentie

Het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseerde in het Egmontpaleis te Brussel een internationale conferentie over ‘De rol van het ESF in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting’.

De conferentie had vooral als doel te onderzoeken hoe het Europees Sociaal Fonds tot op heden zijn rol heeft vervuld en hoe zijn rol in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting versterkt kan worden. Tijdens de conferentie werden ideeën en goede praktijken uitgewisseld. Als afsluiter werden aanbevelingen geformuleerd voor alle ESF autoriteiten.

De dienst Tewerkstelling en Opleiding van Welzijnsregio Noord-Limburg was uitgenodigd door de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie om zijn project toe te lichten. Bovendien gaf dit de gelegenheid om zelf inspiratie op te doen in de verschillende workshops.

Vooral het ‘voortraject’ van de Noord-Limburgse OCMW’s werd in de kijker geplaatst. Op het voortraject wordt een beroep gedaan wanneer een tewerkstelling om diverse redenen nog niet mogelijk is. Voorafgaand worden alle kansen en mogelijkheden van de cliënt op een rijtje gezet. In het eerste deel van het voortraject wordt groepsgewijs op zoek gegaan naar de competenties van de deelnemers rond de vragen wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wie ken ik. In een tweede deel doorlopen de deelnemers op 3 verschillende werkplaatsen een oriëntatiestage.

Aan de hand van hun bevindingen, voorkeuren en interesses kiezen zij samen met de trajectbegeleider een werkplek , waar zij via een tijdelijk arbeidscontract werkervaring kunnen opdoen. Dit is het inschakelingsproject, een tweede project van T&O Welzijnsregio, eveneens met ESF-steun. Gedurende deze periode is er bovendien ruimte voor opleiding en begeleiding op maat van de werknemer.

Tijdens de Europese Armoedeconferentie kon onze Noord-Limburgse aanpak rekenen op heel veel interesse bij het grote publiek. Trajectbegeleider Yvette Vanbuel kreeg na de workshop nog vele vragen voor bijkomende informatie. Vooral de concrete werking en de methodiek om samen met kansarmen een weg te banen naar de arbeidsmarkt wekte de interesse. De relatie tussen tewerkstelling en armoedebestrijding is immers overduidelijk. Uit het nieuwste armoederapport van de Universiteit Antwerpen blijkt nog maar eens dat het hebben van werk de beste bescherming is tegen armoede.

Voor de dienst Tewerkstelling en Opleiding was het een hele eer om dit stukje Welzijnsregio op de internationale kaart te plaatsen.